Månadsrapport januari 2021
Månadsrapporter

Månadsrapport januari 2021

Sammanlagt verksamhetsresultat som inkluderar statistik till och med 31 januari 2021 från Hand in Hands partnerorganisationer.*

Siffrorna från det avslutade projektet i Rwanda har i slagits samman med Östra Afrikas siffror. Projekten i Södra Afrika är avslutade och nedan redovisas slutresultatet.

  Hand in Hand Afghanistan   Utfall januari   Ack. januari  
             
  Medlemmar i självhjälpsgrupper   0   46 382  
  — varav kvinnor 0   29 989  
Skapade eller vidareutvecklade affärsverksamheter   85   39 802  
  Skapade eller vidareutvecklade jobb   74   44 322  
  Antal självhjälpsgrupper (SHG)   0   2 745  
           
  Hand in Hand India   Utfall januari   Ack. januari  
             
  Medlemmar i självhjälpsgrupper   21 128   2 469 872  
  — varav kvinnor 21 128   2 469 872  
  Skapade eller vidareutvecklade affärsverksamheter   26 078   2 573 430  
  Skapade eller vidareutvecklade jobb   33 011   3 983 015  
  Antal självhjälpsgrupper (SHG)   2 419   213 748  
             
  Hand in Hand Eastern Africa **   Utfall januari   Ack. januari  
             
  Medlemmar i självhjälpsgrupper   1 631   451 700*  
  — varav kvinnor 1 259   361 360  
Skapade eller vidareutvecklade affärsverksamheter   716   385 860*  
  Skapade eller vidareutvecklade jobb   1 084   527 447*  
  Antal självhjälpsgrupper (SHG)   86   20 442  
             
  Hand in Hand Zimbabwe   Utfall januari   Ack. januari  
             
  Medlemmar i självhjälpsgrupper   0   18 378  
  — varav kvinnor 0 14 775  
Skapade eller vidareutvecklade affärsverksamheter   2   12 163  
  Skapade eller vidareutvecklade jobb   1   14 016  
  Antal självhjälpsgrupper (SHG)   0   2 057  
             
  Södra Afrika ***   Utfall januari   Ack. januari  
             
  Medlemmar i självhjälpsgrupper     154 467  
— varav kvinnor      
  Skapade eller vidareutvecklade affärsverksamheter     53 089  
  Skapade eller vidareutvecklade jobb     135 299  

*Samtliga siffror är ackumulerade från verksamhetens start i respektive land.
** Projektet i Rwanda som är avslutat sedan 2015 är inräknat i Östra Afrikas siffror. Östra Afrika omfattar f.ö. verksamheter i Kenya, Tanzania.
*** Avslutade projekt. Innefattar Sydafrika, Lesotho och Swaziland. I Sydafrika har vi utarbetat en framgångsrik strategi för lokal finansiering som resulterat i projekt som nu finansieras av lokala myndigheter och organisationer, medan projekten i Swaziland och Lesotho är avslutade.