Månadsrapport Januari 2020
Månadsrapporter

Månadsrapport Januari 2020

Sammanlagt verksamhetsresultat som inkluderar statistik till och med 31 januari 2020 från Hand in Hands partnerorganisationer.*

Siffrorna från det avslutade projektet i Rwanda har i slagits samman med Östra Afrikas siffror. Projekten i Södra Afrika är avslutade och nedan redovisas slutresultatet.

  Hand in Hand Afghanistan   Utfall januari   Ack. januari  
             
  Antal självhjälpsgrupper (SHG)   3   2 623  
  Medlemmar i självhjälpsgrupper   88   43 977  
— varav kvinnor 61   28 315
  Skapade eller vidareutvecklade affärsverksamheter   55   38 006  
  Skapade eller vidareutvecklade jobb   103   42 380  
     
  Hand in Hand India   Utfall januari   Ack. januari  
             
  Antal självhjälpsgrupper (SHG)   3 678   193 485  
  Medlemmar i självhjälpsgrupper   28 349   2 288 964  
  — varav kvinnor 28 349   2 288 964  
  Skapade eller vidareutvecklade affärsverksamheter   26 091   2 378 259  
  Skapade eller vidareutvecklade jobb   44 519   3 699 634  
             
  Hand in Hand Eastern Africa **   Utfall januari   Ack. januari  
             
  Antal självhjälpsgrupper (SHG)   88   19 367  
  Medlemmar i självhjälpsgrupper   1 528   432 427*  
— varav kvinnor 1 222   345 942
  Skapade eller vidareutvecklade affärsverksamheter   1 031   374 890**  
  Skapade eller vidareutvecklade jobb   1 403   512 544**  
       
  Hand in Hand Zimbabwe   Utfall januari   Ack. januari  
             
  Antal självhjälpsgrupper (SHG)   0   1 726  
  Medlemmar i självhjälpsgrupper   0   15 472  
— varav kvinnor 0 12 413
  Skapade eller vidareutvecklade affärsverksamheter   6   9 956  
  Skapade eller vidareutvecklade jobb   21   10 831  
       
  Södra Afrika ***   Utfall januari   Ack. januari  
             
  Medlemmar i självhjälpsgrupper     154 467  
— varav kvinnor    
  Skapade eller vidareutvecklade affärsverksamheter     53 089  
  Skapade eller vidareutvecklade jobb     135 299

*Samtliga siffror är ackumulerade från verksamhetens start i respektive land.
** Projektet i Rwanda som är avslutat sedan 2015 är inräknat i Östra Afrikas siffror. Östra Afrika omfattar f.ö. verksamheter i Kenya, Tanzania.
*** Avslutade projekt. Innefattar Sydafrika, Lesotho och Swaziland. I Sydafrika har vi utarbetat en framgångsrik strategi för lokal finansiering som resulterat i projekt som nu finansieras av lokala myndigheter och organisationer, medan projekten i Swaziland och Lesotho är avslutade.