Månadsrapport januari 2019
Månadsrapporter

Månadsrapport januari 2019

Sammanlagt verksamhetsresultat som inkluderar statistik till och med 31:a januari 2019 från Hand in Hands partnerorganisationer.*

Siffrorna från det avslutade projektet i Rwanda har i slagits samman med Östra Afrikas siffror. Projekten i Södra Afrika är avslutade och nedan redovisas slutresultatet.

  Hand in Hand Afghanistan   Utfall januari   Ack. januari  
             
  Antal självhjälpsgrupper (SHG)   0   2 423  
  Medlemmar i självhjälpsgrupper   150   39 926  
— varav kvinnor 99   25 577
  Skapade eller vidareutvecklade affärsverksamheter  

20

 

33 864

 
  Skapade eller vidareutvecklade jobb  

4

 

38 512

 
     
  Hand in Hand India   Utfall januari   Ack. januari  
             
  Antal självhjälpsgrupper (SHG)   2 651   157 345  
  Medlemmar i självhjälpsgrupper   24 856   1 967 230  
  — varav kvinnor 24 856   1 967 230  
  Skapade eller vidareutvecklade affärsverksamheter   31 688   2 103 641  
  Skapade eller vidareutvecklade jobb   3 888 39   3 209 327  
             
  Hand in Hand Eastern Africa **   Utfall januari   Ack. januari  
             
  Antal självhjälpsgrupper (SHG)   183   17 292  
  Medlemmar i självhjälpsgrupper   4 160   388 978**  
— varav kvinnor 3 328   311 182
  Skapade eller vidareutvecklade affärsverksamheter   1 613   348 918**  
  Skapade eller vidareutvecklade jobb   2 273   471 881**  
       
  Hand in Hand Zimbabwe   Utfall januari   Ack. januari  
             
  Antal självhjälpsgrupper (SHG)   23   1 352  
  Medlemmar i självhjälpsgrupper   193   12 198  
— varav kvinnor 159 9 738
  Skapade eller vidareutvecklade affärsverksamheter   712   10 292  
  Skapade eller vidareutvecklade jobb   829   10 912  
       
  Södra Afrika ***   Utfall januari   Ack. januari  
             
  Medlemmar i självhjälpsgrupper     154 467  
— varav kvinnor    
  Skapade eller vidareutvecklade affärsverksamheter     53 089  
  Skapade eller vidareutvecklade jobb     135 299

*Samtliga siffror är ackumulerade från verksamhetens start i respektive land.
** Projektet i Rwanda som är avslutat sedan 2015 är inräknat i Östra Afrikas siffror. Östra Afrika omfattar f.ö. verksamheter i Kenya, Tanzania.
*** Avslutade projekt. Innefattar Sydafrika, Lesotho och Swaziland. I Sydafrika har vi utarbetat en framgångsrik strategi för lokal finansiering som resulterat i projekt som nu finansieras av lokala myndigheter och organisationer, medan projekten i Swaziland och Lesotho är avslutade.