Månadsrapport januari
Månadsrapporter

Månadsrapport januari

Sammanlagt verksamhetsresultat som inkluderar statistik till och med januari 2018 från Hand in Hands partnerorganisationer.*

Under januari har det skapats eller vidareutvecklats över 52 000 jobb i våra verksamhetsländer!

Siffrorna från det avslutade projektet i Rwanda har i slagits samman med Östra Afrikas siffror. Projekten i Södra Afrika är avslutade och nedan redovisas slutresultatet.

  Afghanistan   Utfall januari   Ack. januari  
             
  Antal självhjälpsgrupper (SHG)   14   2 337  
  Medlemmar i självhjälpsgrupper   279   38 020  
 — varav kvinnor 179   24 333
  Skapade eller vidareutvecklade affärsverksamheter   83   31 402  
  Skapade eller vidareutvecklade jobb   23   36 368  
     
  Indien   Utfall januari   Ack. januari  
             
  Antal självhjälpsgrupper (SHG)   2 724   127 732  
  Medlemmar i självhjälpsgrupper   31 970   1 650 909  
   — varav kvinnor 31 970   1 650 909  
  Skapade eller vidareutvecklade affärsverksamheter   30 682    1 796 513  
  Skapade eller vidareutvecklade jobb   49 951   2 713 965  
             
  Östra Afrika **   Utfall januari   Ack. januari  
             
  Antal självhjälpsgrupper (SHG)   164   15 108  
  Medlemmar i självhjälpsgrupper   3 623   342 879**  
 — varav kvinnor 2 898   274 303
  Skapade eller vidareutvecklade affärsverksamheter   1 641   316 174**  
  Skapade eller vidareutvecklade jobb   2 222   426 662**  
       
  Zimbabwe   Utfall januari   Ack. januari  
             
  Antal självhjälpsgrupper (SHG)   4   914  
  Medlemmar i självhjälpsgrupper   25   8 548  
 — varav kvinnor 12 6 909
  Skapade eller vidareutvecklade affärsverksamheter   29   4 938  
  Skapade eller vidareutvecklade jobb   30   4 801  
       
  Södra Afrika ***   Utfall december   Ack. december  
             
  Medlemmar i självhjälpsgrupper    –   154 467  
 — varav kvinnor    
  Skapade eller vidareutvecklade affärsverksamheter     53 089  
  Skapade eller vidareutvecklade jobb     135 299

*Samtliga siffror är ackumulerade från verksamhetens start i respektive land.
** Projektet i Rwanda som är avslutat sedan 2015 är inräknat i Östra Afrikas siffror. Östra Afrika omfattar f.ö. verksamheter i Kenya, Tanzania.
*** Avslutade projekt. Innefattar Sydafrika, Lesotho och Swaziland. I Sydafrika har vi utarbetat en framgångsrik strategi för lokal finansiering som resulterat i projekt som nu finansieras av lokala myndigheter och organisationer, medan projekten i Swaziland och Lesotho är avslutade.