MÅNADSRAPPORT JANUARI
Månadsrapporter

MÅNADSRAPPORT JANUARI

Sammanlagt verksamhetsresultat som inkluderar statistik till och med januari 2017 från Hand in Hands partnerorganisationer.*

Sedan starten har vi bidragit till att starta eller vidareutveckla drygt 1,8 miljoner företag samt 2,8 miljoner jobb. I januari innebar detta närmare 25 000 nya jobb i Indien.

Siffrorna från det avslutade projektet i Rwanda har i slagits samman med Östra Afrikas siffror. Projekten i Södra Afrika är avslutade och nedan redovisas slutresultatet.

  Afghanistan   Utfall januari   Ack. januari  
             
  Antal självhjälpsgrupper (SHG)   4   2 252  
  Medlemmar i självhjälpsgrupper   0   36 507  
 — varav kvinnor   23 364
  Skapade eller vidareutvecklade affärsverksamheter   141   26 880  
  Skapade eller vidareutvecklade jobb   139   31 536  
     
  Indien   Utfall januari   Ack. januari  
             
  Antal självhjälpsgrupper (SHG)   1 417   103 985  
  Medlemmar i självhjälpsgrupper   15 967   1 385 174  
 — varav kvinnor   23 364
  Skapade eller vidareutvecklade affärsverksamheter   12 715    1 539 709  
  Skapade eller vidareutvecklade jobb   24 947   2 298 772  
             
  Östra Afrika **   Utfall januari   Ack. januari  
             
  Antal självhjälpsgrupper (SHG)   99   13 155  
  Medlemmar i självhjälpsgrupper   2 071   302 267**  
   — varav kvinnor   1 657 241 814  
  Skapade eller vidareutvecklade affärsverksamheter   2 766   287 496**  
  Skapade eller vidareutvecklade jobb   3 675   386 697**  
       
  Zimbabwe   Utfall januari   Ack. januari  
             
  Antal självhjälpsgrupper (SHG)   0   316  
  Medlemmar i självhjälpsgrupper   0   3 095  
 — varav kvinnor 0 2 560
  Skapade eller vidareutvecklade affärsverksamheter   0   2 738  
  Skapade eller vidareutvecklade jobb   0   2 317  
       
  Södra Afrika ***   Utfall december   Ack. december  
             
  Medlemmar i självhjälpsgrupper    –   154 467  
 — varav kvinnor    
  Skapade eller vidareutvecklade affärsverksamheter     53 089  
  Skapade eller vidareutvecklade jobb     135 299

*Samtliga siffror är ackumulerade från verksamhetens start i respektive land.
** Projektet i Rwanda som är avslutat sedan 2015 är inräknat i Östra Afrikas siffror. Östra Afrika omfattar f.ö. verksamheter i Kenya, Tanzania.
*** Avslutade projekt. Innefattar Sydafrika, Lesotho och Swaziland. I Sydafrika har vi utarbetat en framgångsrik strategi för lokal finansiering som resulterat i projekt som nu finansieras av lokala myndigheter och organisationer, medan projekten i Swaziland och Lesotho är avslutade.