MÅNADSRAPPORT JANUARI 2015
Månadsrapporter

MÅNADSRAPPORT JANUARI 2015

Verksamhetsresultat som inkluderar statistik till och med januari 2015
Medarbetare Afghanistan   Utfall januari   Ack. januari  
Heltidsanställda   21   145  
Volontärer      
           
Självhjälpsgrupper Afghanistan          
Självhjälpsgrupper     1 316  
Medlemmar i självhjälpsgrupper     22 371  
Affärsverksamheter   11   5 184  
Skapade jobb   15   8 569  
Medarbetare östra Afrika   Utfall januari   Ack. januari  
Heltidsanställda     218  
Volontärer   0   0  
           
Självhjälpsgrupper östra Afrika          
Självhjälpsgrupper   107   4 424  
Medlemmar i självhjälpsgrupper   2 176   84 797  
Affärsverksamheter   4 156   86 965  
Skapade jobb   5 558   108 000  
Medarbetare södra Afrika   Utfall januari   Ack. januari*  
Heltidsanställda   -20   192  
Volontärer     3 457  
           
Självhjälpsgrupper södra Afrika          
Självhjälpsgrupper   792   23 532  
Medlemmar i självhjälpsgrupper   17 231   154 521  
Affärsverksamheter   5 701   53 123  
Skapade jobb   7 128   135 410
*Ackumulerade siffror sedan mars 2005          
Medarbetare Indien   Utfall januari   Ack. januari  
Heltidsanställda   -8   1 447  
Volontärer   267   54 444  
           
Självhjälpsgrupper Indien          
Självhjälpsgrupper   994   76 023  
Medlemmar i självhjälpsgrupper   13 968   1 069 809  
Mindre affärsverksamheter**   125 379   1 160 450  
Medelstora affärsverksamheter   3 724   32 845  
           
Bekämpning av barnarbete Indien          
Barn ut ur arbete och in i skola   49   240 116  
           
Medborgarcenter Indien          
Medborgar/IT center   3   3 370  
           
Jobb          
Antal jobb skapade   21 824   1 671 504  
           
Miljö Indien          
Hushåll som ingår i avfallshanteringsprogram     388 546

** Baserat på utgivna lån