Månadsrapport februari 2021
Månadsrapporter

Månadsrapport februari 2021

Sammanlagt verksamhetsresultat som inkluderar statistik till och med 28 februari 2021 från Hand in Hands partnerorganisationer.*

Siffrorna från det avslutade projektet i Rwanda har i slagits samman med Östra Afrikas siffror. Projekten i Södra Afrika är avslutade och nedan redovisas slutresultatet.

  Hand in Hand Afghanistan   Utfall februari   Ack. februari  
             
  Medlemmar i självhjälpsgrupper   0   46 382  
  — varav kvinnor 0   29 989  
Skapade eller vidareutvecklade affärsverksamheter   4   39 806  
  Skapade eller vidareutvecklade jobb   0   44 170  
  Antal självhjälpsgrupper (SHG)   0   2 745  
           
  Hand in Hand India   Utfall februari   Ack. februari  
             
  Medlemmar i självhjälpsgrupper   25 574   2 495 446  
  — varav kvinnor 25 574   2 495 446  
  Skapade eller vidareutvecklade affärsverksamheter   30 158   2 603 588  
  Skapade eller vidareutvecklade jobb   39 958   4 022 973  
  Antal självhjälpsgrupper (SHG)   2 974   216 722  
             
  Hand in Hand Eastern Africa **   Utfall februari   Ack. februari  
             
  Medlemmar i självhjälpsgrupper   3 485   455 185*  
  — varav kvinnor 2 702   364 148  
Skapade eller vidareutvecklade affärsverksamheter   2 177   388 037*  
  Skapade eller vidareutvecklade jobb   2 981   530 428*  
  Antal självhjälpsgrupper (SHG)   191   20 633  
             
  Hand in Hand Zimbabwe   Utfall februari   Ack. februari  
             
  Medlemmar i självhjälpsgrupper   632   19 010  
  — varav kvinnor 0544 15 319  
Skapade eller vidareutvecklade affärsverksamheter   104   12 267  
  Skapade eller vidareutvecklade jobb   290   14 306  
  Antal självhjälpsgrupper (SHG)   70   2 127  
             
  Södra Afrika ***   Utfall februari   Ack. februari  
             
  Medlemmar i självhjälpsgrupper     154 467  
— varav kvinnor      
  Skapade eller vidareutvecklade affärsverksamheter     53 089  
  Skapade eller vidareutvecklade jobb     135 299  

*Samtliga siffror är ackumulerade från verksamhetens start i respektive land.
** Projektet i Rwanda som är avslutat sedan 2015 är inräknat i Östra Afrikas siffror. Östra Afrika omfattar f.ö. verksamheter i Kenya, Tanzania.
*** Avslutade projekt. Innefattar Sydafrika, Lesotho och Swaziland. I Sydafrika har vi utarbetat en framgångsrik strategi för lokal finansiering som resulterat i projekt som nu finansieras av lokala myndigheter och organisationer, medan projekten i Swaziland och Lesotho är avslutade.