Månadsrapport februari 2020
Månadsrapporter

Månadsrapport februari 2020

Sammanlagt verksamhetsresultat som inkluderar statistik till och med 29 februari 2020 från Hand in Hands partnerorganisationer.*

Siffrorna från det avslutade projektet i Rwanda har i slagits samman med Östra Afrikas siffror. Projekten i Södra Afrika är avslutade och nedan redovisas slutresultatet.

  Hand in Hand Afghanistan   Utfall februari   Ack. februari  
             
  Antal självhjälpsgrupper (SHG)   32   2 655  
  Medlemmar i självhjälpsgrupper   611   44 588  
— varav kvinnor 421   28 736
  Skapade eller vidareutvecklade affärsverksamheter   33   38 039  
  Skapade eller vidareutvecklade jobb   29   42 409  
     
  Hand in Hand India   Utfall februari   Ack. februari  
             
  Antal självhjälpsgrupper (SHG)   4 229   197 714  
  Medlemmar i självhjälpsgrupper   35 011   2 323 975  
  — varav kvinnor 35 011   2 323 975  
  Skapade eller vidareutvecklade affärsverksamheter   30 606   2 408 865  
  Skapade eller vidareutvecklade jobb   55 014   3 754 648  
             
  Hand in Hand Eastern Africa **   Utfall februari   Ack. februari  
             
  Antal självhjälpsgrupper (SHG)   144   19 511  
  Medlemmar i självhjälpsgrupper   2 497   434 924*  
— varav kvinnor 1 998   347 939
  Skapade eller vidareutvecklade affärsverksamheter   1 583   376 473**  
  Skapade eller vidareutvecklade jobb   2 117   514 661**  
       
  Hand in Hand Zimbabwe   Utfall februari   Ack. februari  
             
  Antal självhjälpsgrupper (SHG)   19   1 745  
  Medlemmar i självhjälpsgrupper   156   15 628  
— varav kvinnor 138 12 551
  Skapade eller vidareutvecklade affärsverksamheter   165   10 121  
  Skapade eller vidareutvecklade jobb   279   11 110  
       
  Södra Afrika ***   Utfall februari   Ack. februari  
             
  Medlemmar i självhjälpsgrupper     154 467  
— varav kvinnor    
  Skapade eller vidareutvecklade affärsverksamheter     53 089  
  Skapade eller vidareutvecklade jobb     135 299

*Samtliga siffror är ackumulerade från verksamhetens start i respektive land.
** Projektet i Rwanda som är avslutat sedan 2015 är inräknat i Östra Afrikas siffror. Östra Afrika omfattar f.ö. verksamheter i Kenya, Tanzania.
*** Avslutade projekt. Innefattar Sydafrika, Lesotho och Swaziland. I Sydafrika har vi utarbetat en framgångsrik strategi för lokal finansiering som resulterat i projekt som nu finansieras av lokala myndigheter och organisationer, medan projekten i Swaziland och Lesotho är avslutade.