Månadsrapport februari
Månadsrapporter

Månadsrapport februari

Sammanlagt verksamhetsresultat som inkluderar statistik till och med februari 2018 från Hand in Hands partnerorganisationer.*

I Zimbabwe har det sedan starten skapats eller vidareutvecklats över 5000 företag och närmare 9000 människor har blivit medlemmar inom självhjälpsgrupper.

Siffrorna från det avslutade projektet i Rwanda har i slagits samman med Östra Afrikas siffror. Projekten i Södra Afrika är avslutade och nedan redovisas slutresultatet.

  Afghanistan   Utfall februari   Ack. februari  
             
  Antal självhjälpsgrupper (SHG)   13   2 350  
  Medlemmar i självhjälpsgrupper   275   38 295  
 — varav kvinnor 179   24 512
  Skapade eller vidareutvecklade affärsverksamheter   98   31 500  
  Skapade eller vidareutvecklade jobb   48   36 416  
     
  Indien   Utfall februari   Ack. februari  
             
  Antal självhjälpsgrupper (SHG)   2 525   130 257  
  Medlemmar i självhjälpsgrupper   28 752   1 679 661  
   — varav kvinnor 28 752   1 679 661  
  Skapade eller vidareutvecklade affärsverksamheter   27 063    1 823 576  
  Skapade eller vidareutvecklade jobb   44 923   2 758 888  
             
  Östra Afrika **   Utfall februari   Ack. februari  
             
  Antal självhjälpsgrupper (SHG)   266   15 374  
  Medlemmar i självhjälpsgrupper   5 902   348 781**  
 — varav kvinnor 4 722   279 025
  Skapade eller vidareutvecklade affärsverksamheter   2 140   318 314**  
  Skapade eller vidareutvecklade jobb   2 834   429 496**  
       
  Zimbabwe   Utfall februari   Ack. februari  
             
  Antal självhjälpsgrupper (SHG)   37   951  
  Medlemmar i självhjälpsgrupper   326   8 874  
 — varav kvinnor 267 7 176
  Skapade eller vidareutvecklade affärsverksamheter   119   5 057  
  Skapade eller vidareutvecklade jobb   128   4 929  
       
  Södra Afrika ***   Utfall december   Ack. december  
             
  Medlemmar i självhjälpsgrupper    –   154 467  
 — varav kvinnor    
  Skapade eller vidareutvecklade affärsverksamheter     53 089  
  Skapade eller vidareutvecklade jobb     135 299

*Samtliga siffror är ackumulerade från verksamhetens start i respektive land.
** Projektet i Rwanda som är avslutat sedan 2015 är inräknat i Östra Afrikas siffror. Östra Afrika omfattar f.ö. verksamheter i Kenya, Tanzania.
*** Avslutade projekt. Innefattar Sydafrika, Lesotho och Swaziland. I Sydafrika har vi utarbetat en framgångsrik strategi för lokal finansiering som resulterat i projekt som nu finansieras av lokala myndigheter och organisationer, medan projekten i Swaziland och Lesotho är avslutade.