MÅNADSRAPPORT FEBRUARI
Månadsrapporter

MÅNADSRAPPORT FEBRUARI

Sammanlagt verksamhetsresultat som inkluderar statistik till och med februari 2017 från Hand in Hands partnerorganisationer.*

Sedan starten har vi bidragit till att starta eller vidareutveckla närmare 1,9 miljoner företag samt 2,9 miljoner jobb.

Siffrorna från det avslutade projektet i Rwanda har i slagits samman med Östra Afrikas siffror. Projekten i Södra Afrika är avslutade och nedan redovisas slutresultatet.

  Afghanistan   Utfall februari   Ack. februari  
             
  Antal självhjälpsgrupper (SHG)   39   2 291  
  Medlemmar i självhjälpsgrupper   623   37 130  
 — varav kvinnor 399   23 763
  Skapade eller vidareutvecklade affärsverksamheter   189   27 069  
  Skapade eller vidareutvecklade jobb   361   31 897  
     
  Indien   Utfall februari   Ack. februari  
             
  Antal självhjälpsgrupper (SHG)   1 423   105 408  
  Medlemmar i självhjälpsgrupper   16 600   1 401 774  
   — varav kvinnor     1 401 774  
  Skapade eller vidareutvecklade affärsverksamheter   11 132    1 550 841  
  Skapade eller vidareutvecklade jobb   25 936   2 324 708  
             
  Östra Afrika **   Utfall februari   Ack. febrauari  
             
  Antal självhjälpsgrupper (SHG)   185   13 340  
  Medlemmar i självhjälpsgrupper   2 052   304 319**  
 — varav kvinnor 1 642   290 695
  Skapade eller vidareutvecklade affärsverksamheter   3 199   284 730**  
  Skapade eller vidareutvecklade jobb   4 336   391 033**  
       
  Zimbabwe   Utfall februari   Ack. februari  
             
  Antal självhjälpsgrupper (SHG)   14   330  
  Medlemmar i självhjälpsgrupper   92   3 187  
 — varav kvinnor 91 2 651
  Skapade eller vidareutvecklade affärsverksamheter   90   2 828  
  Skapade eller vidareutvecklade jobb   46   2 363  
       
  Södra Afrika ***   Utfall december   Ack. december  
             
  Medlemmar i självhjälpsgrupper    –   154 467  
 — varav kvinnor    
  Skapade eller vidareutvecklade affärsverksamheter     53 089

*Samtliga siffror är ackumulerade från verksamhetens start i respektive land.
** Projektet i Rwanda som är avslutat sedan 2015 är inräknat i Östra Afrikas siffror. Östra Afrika omfattar f.ö. verksamheter i Kenya, Tanzania.
*** Avslutade projekt. Innefattar Sydafrika, Lesotho och Swaziland. I Sydafrika har vi utarbetat en framgångsrik strategi för lokal finansiering som resulterat i projekt som nu finansieras av lokala myndigheter och organisationer, medan projekten i Swaziland och Lesotho är avslutade.