MÅNADSRAPPORT FEBRUARI 2016
Månadsrapporter

MÅNADSRAPPORT FEBRUARI 2016

Verksamhetsresultat som inkluderar statistik till och med februari 2016

Vi kan nu konstatera att vi sedan starten bidragit till att starta eller vidareutveckla drygt 1,6 miljoner företag samt 2,4 miljoner jobb. Dessutom har vi hjälpt 258 000 barn i Indien att tas ur arbete så att de nu får gå i skolan. I Zimbabwe fortsätter verksamheten att utvecklas och vi ser fram emot att så småningom erbjuda möjligheten att stödja byprojekt även där.

Resultaten från Rwanda uppdateras var tredje månad. Arbetet där sköts av Hand in Hand Eastern Africa i samarbete med organisationen Care International.

Afghanistan   Utfall februari   Ack. februari  
Heltidsanställda     269  
     
           
Självhjälpsgrupper     2 252  
Medlemmar i självhjälpsgrupper   97   36 507  
     
Affärsverksamheter   2 856   15 298  
Skapade eller vidareutvecklade jobb   151   20 186  
     
           
Östra Afrika   Utfall februari   Ack. februari  
Heltidsanställda   8   282  
     
           
Självhjälpsgrupper   115   6 924  
Medlemmar i självhjälpsgrupper   3 013   139 148  
     
Affärsverksamheter   4 624   159 653  
Skapade eller vidareutvecklade jobb   6 414   208 962  
     
           
Rwanda   Utfall februari   Ack. februari  
Självhjälpsgrupper   12   4 390  
Medlemmar i självhjälpsgrupper   649   129 816  
     
Affärsverksamheter   4 658   83 438  
Skapade eller vidareutvecklade jobb   1 379   115 041  
     
           
Zimbabwe   Utfall november   Ack. november  
Heltidsanställda     50  
     
           
Självhjälpsgrupper      
Medlemmar i självhjälpsgrupper     82 730  
     
Affärsverksamheter      
Skapade eller vidareutvecklade jobb     74 490  
     
           
Södra Afrika**          
Affärsverksamheter     53 123  
Skapade eller vidareutvecklade jobb     60 920  
     
           
Indien   Utfall februari   Ack. februari  
Heltidsanställda   21   1 487  
Volontärer   23   56 154  
           
     
Självhjälpsgrupper   905   86 646  
Medlemmar i självhjälpsgrupper   10 241   1 199 983  
     
Mindre affärsverksamheter***   14 336   1 365 724  
Medelstora affärsverksamheter   1 240   45 905  
Skapade eller vidareutvecklade jobb   17 693   2 009 423  
     
           
Barn ut ur arbete och in i skola     258 246  
     
           
Medborgarcenters   13   3 433  
     
           
Hushåll som ingår i avfallshanteringsprogram     431 685

*Samtliga siffror är ackumulerade från verksamhetens start i respektive land till och med 31 augusti 2015 (med undantag från siffrorna i södra Afrika där Hand in Hands verksamhet nu är avslutad).
**Innefattar Sydafrika, Lesotho och Swaziland. I Sydafrika har vi utarbetat en framgångsrik strategi för lokal finansiering som resulterat i projekt som nu finansieras av lokala myndigheter och organisationer, medan projekten i Swaziland och Lesotho är avslutade.
***Baserat på antal utgivna lån.