MÅNADSRAPPORT FEBRUARI 2015
Månadsrapporter

MÅNADSRAPPORT FEBRUARI 2015

Verksamhetsresultat som inkluderar statistik till och med februari 2015
Medarbetare Afghanistan   Utfall februari   Ack. februari  
Heltidsanställda   15   160  
Volontärer      
           
Självhjälpsgrupper Afghanistan          
Självhjälpsgrupper     1 316  
Medlemmar i självhjälpsgrupper     22 371  
Affärsverksamheter   11   5 184  
Skapade eller vidareutvecklade jobb   18   8 587  
Medarbetare östra Afrika   Utfall februari   Ack. februari  
Heltidsanställda   41   259  
Volontärer   0   0  
           
Självhjälpsgrupper östra Afrika          
Självhjälpsgrupper   185   4 609  
Medlemmar i självhjälpsgrupper   3 410   88 207  
Affärsverksamheter   6 753   93 718  
Skapade eller vidareutvecklade jobb   8 832   116 832  
Medarbetare södra Afrika   Utfall februari   Ack. februari*  
Heltidsanställda     192  
Volontärer     3 457  
           
Självhjälpsgrupper södra Afrika          
Självhjälpsgrupper     23 532  
Medlemmar i självhjälpsgrupper     154 521  
Affärsverksamheter     53 123  
Skapade eller vidareutvecklade jobb     135 410

*Ackumulerade siffror sedan mars 2005

Medarbetare Indien   Utfall februari   Ack. februari  
Heltidsanställda   8   1 455  
Volontärer   34   54 478  
           
Självhjälpsgrupper Indien          
Självhjälpsgrupper   775   76 798  
Medlemmar i självhjälpsgrupper   9 968   1 079 777  
Mindre affärsverksamheter**   14 333   1 174 783  
Medelstora affärsverksamheter   3 606   36 451  
           
Bekämpning av barnarbete Indien          
Barn ut ur arbete och in i skola   24   240 140  
           
Medborgarcenter Indien          
Medborgar/IT center   3   3 373  
           
Jobb          
Skapade eller vidareutvecklade jobb   15 574   1 687 078  
           
Miljö Indien          
Hushåll som ingår i avfallshanteringsprogram     388 546  

** Baserat på utgivna lån