Månadsrapport december 2018
Månadsrapporter

Månadsrapport december 2018

Sammanlagt verksamhetsresultat som inkluderar statistik till och med 31:a december 2018 från Hand in Hands partnerorganisationer.*

Siffrorna från det avslutade projektet i Rwanda har i slagits samman med Östra Afrikas siffror. Projekten i Södra Afrika är avslutade och nedan redovisas slutresultatet.

  Hand in Hand Afghanistan   Utfall december   Ack. december  
             
  Antal självhjälpsgrupper (SHG)   0   2 423  
  Medlemmar i självhjälpsgrupper   69   39 776  
— varav kvinnor 46   25 478
  Skapade eller vidareutvecklade affärsverksamheter  

314

 

33 844

 
  Skapade eller vidareutvecklade jobb  

283

 

38 508

 
     
  Hand in Hand India   Utfall december   Ack. december  
             
  Antal självhjälpsgrupper (SHG)   2 810   155 694  
  Medlemmar i självhjälpsgrupper   27 457   1 942 874  
  — varav kvinnor 27 457   1 942 874  
  Skapade eller vidareutvecklade affärsverksamheter   37 252   2 071 953  
  Skapade eller vidareutvecklade jobb   42 991   3 170 398  
             
  Hand in Hand Eastern Africa **   Utfall december   Ack. december  
             
  Antal självhjälpsgrupper (SHG)   62   17 109  
  Medlemmar i självhjälpsgrupper   1 260   384 818**  
— varav kvinnor 1 008   307 854
  Skapade eller vidareutvecklade affärsverksamheter   1 417   347 305**  
  Skapade eller vidareutvecklade jobb   1 937   469 608**  
       
  Hand in Hand Zimbabwe   Utfall december   Ack. december  
             
  Antal självhjälpsgrupper (SHG)   17   1 312  
  Medlemmar i självhjälpsgrupper   169   12 005  
— varav kvinnor 131 9 579
  Skapade eller vidareutvecklade affärsverksamheter   756   9 580  
  Skapade eller vidareutvecklade jobb   765   10 083  
       
  Södra Afrika ***   Utfall december   Ack. december  
             
  Medlemmar i självhjälpsgrupper     154 467  
— varav kvinnor    
  Skapade eller vidareutvecklade affärsverksamheter     53 089  
  Skapade eller vidareutvecklade jobb     135 299

*Samtliga siffror är ackumulerade från verksamhetens start i respektive land.
** Projektet i Rwanda som är avslutat sedan 2015 är inräknat i Östra Afrikas siffror. Östra Afrika omfattar f.ö. verksamheter i Kenya, Tanzania.
*** Avslutade projekt. Innefattar Sydafrika, Lesotho och Swaziland. I Sydafrika har vi utarbetat en framgångsrik strategi för lokal finansiering som resulterat i projekt som nu finansieras av lokala myndigheter och organisationer, medan projekten i Swaziland och Lesotho är avslutade.