Månadsrapport december 2020
Månadsrapporter

Månadsrapport december 2020

Sammanlagt verksamhetsresultat som inkluderar statistik till och med 31 december 2020 från Hand in Hands partnerorganisationer.*

Siffrorna från det avslutade projektet i Rwanda har i slagits samman med Östra Afrikas siffror. Projekten i Södra Afrika är avslutade och nedan redovisas slutresultatet.

  Hand in Hand Afghanistan   Utfall december   Ack. december  
             
  Medlemmar i självhjälpsgrupper   307   46 382  
  — varav kvinnor 215   29 989  
Skapade eller vidareutvecklade affärsverksamheter   285   39 717  
  Skapade eller vidareutvecklade jobb   583   44 248  
  Antal självhjälpsgrupper (SHG)   12   2 745  
           
  Hand in Hand India   Utfall december   Ack. december  
             
  Medlemmar i självhjälpsgrupper   22 788   2 448 744  
  — varav kvinnor 22 788   2 448 744  
  Skapade eller vidareutvecklade affärsverksamheter   27 004   2 547 352  
  Skapade eller vidareutvecklade jobb   35 605   3 950 004  
  Antal självhjälpsgrupper (SHG)   2 422   211 329  
             
  Hand in Hand Eastern Africa **   Utfall december   Ack. december  
             
  Medlemmar i självhjälpsgrupper   838   450 069*  
  — varav kvinnor 670   360 055  
Skapade eller vidareutvecklade affärsverksamheter   813   385 144*  
  Skapade eller vidareutvecklade jobb   1 174   526 363*  
  Antal självhjälpsgrupper (SHG)   39   20 356  
             
  Hand in Hand Zimbabwe   Utfall december   Ack. december  
             
  Medlemmar i självhjälpsgrupper   14   18 378  
  — varav kvinnor 9 14 775  
Skapade eller vidareutvecklade affärsverksamheter   89   12 161  
  Skapade eller vidareutvecklade jobb   113   14 015  
  Antal självhjälpsgrupper (SHG)   2   2 057  
             
  Södra Afrika ***   Utfall december   Ack. december  
             
  Medlemmar i självhjälpsgrupper     154 467  
— varav kvinnor      
  Skapade eller vidareutvecklade affärsverksamheter     53 089  
  Skapade eller vidareutvecklade jobb     135 299  

*Samtliga siffror är ackumulerade från verksamhetens start i respektive land.
** Projektet i Rwanda som är avslutat sedan 2015 är inräknat i Östra Afrikas siffror. Östra Afrika omfattar f.ö. verksamheter i Kenya, Tanzania.
*** Avslutade projekt. Innefattar Sydafrika, Lesotho och Swaziland. I Sydafrika har vi utarbetat en framgångsrik strategi för lokal finansiering som resulterat i projekt som nu finansieras av lokala myndigheter och organisationer, medan projekten i Swaziland och Lesotho är avslutade.