Månadsrapport december 2019
Månadsrapporter

Månadsrapport december 2019

Sammanlagt verksamhetsresultat som inkluderar statistik till och med 31 december 2019 från Hand in Hands partnerorganisationer.*

Siffrorna från det avslutade projektet i Rwanda har i slagits samman med Östra Afrikas siffror. Projekten i Södra Afrika är avslutade och nedan redovisas slutresultatet.

  Hand in Hand Afghanistan   Utfall december   Ack. december  
             
  Antal självhjälpsgrupper (SHG)   0   2 620  
  Medlemmar i självhjälpsgrupper   1   43 889  
— varav kvinnor 1   28 254
  Skapade eller vidareutvecklade affärsverksamheter   125   37 951  
  Skapade eller vidareutvecklade jobb   37   42 277  
     
  Hand in Hand India   Utfall december   Ack. december  
             
  Antal självhjälpsgrupper (SHG)   3 614   189 807  
  Medlemmar i självhjälpsgrupper   25 657   2 260 615  
  — varav kvinnor 25 657   2 260 615  
  Skapade eller vidareutvecklade affärsverksamheter   22 468   2 352 168  
  Skapade eller vidareutvecklade jobb   26 147   3 655 115  
             
  Hand in Hand Eastern Africa **   Utfall december   Ack. december  
             
  Antal självhjälpsgrupper (SHG)   42   19 279  
  Medlemmar i självhjälpsgrupper   763   430 899*  
— varav kvinnor 610   344 719
  Skapade eller vidareutvecklade affärsverksamheter   1 190   373 859**  
  Skapade eller vidareutvecklade jobb   1 529   511 141**  
       
  Hand in Hand Zimbabwe   Utfall december   Ack. december  
             
  Antal självhjälpsgrupper (SHG)   0   1 718  
  Medlemmar i självhjälpsgrupper   70   15 472  
— varav kvinnor 55 12 413
  Skapade eller vidareutvecklade affärsverksamheter   62   9 951  
  Skapade eller vidareutvecklade jobb   114   10 952  
       
  Södra Afrika ***   Utfall december   Ack. december  
             
  Medlemmar i självhjälpsgrupper     154 467  
— varav kvinnor    
  Skapade eller vidareutvecklade affärsverksamheter     53 089  
  Skapade eller vidareutvecklade jobb     135 299

*Samtliga siffror är ackumulerade från verksamhetens start i respektive land.
** Projektet i Rwanda som är avslutat sedan 2015 är inräknat i Östra Afrikas siffror. Östra Afrika omfattar f.ö. verksamheter i Kenya, Tanzania.
*** Avslutade projekt. Innefattar Sydafrika, Lesotho och Swaziland. I Sydafrika har vi utarbetat en framgångsrik strategi för lokal finansiering som resulterat i projekt som nu finansieras av lokala myndigheter och organisationer, medan projekten i Swaziland och Lesotho är avslutade.