Månadsrapport december 2017
Månadsrapporter

Månadsrapport december 2017

Sammanlagt verksamhetsresultat som inkluderar statistik till och med december 2017 från Hand in Hands partnerorganisationer.*

2017 avslutades på ett fantastiskt vis, bara under december har över 32 000 kvinnor blivit medlemmar i självhjälpsgrupper i Indien, där det också har skapats eller vidareutvecklats närmare 51 000 jobb!

Siffrorna från det avslutade projektet i Rwanda har i slagits samman med Östra Afrikas siffror. Projekten i Södra Afrika är avslutade och nedan redovisas slutresultatet.

  Afghanistan   Utfall december   Ack. december  
             
  Antal självhjälpsgrupper (SHG)   0   2 323  
  Medlemmar i självhjälpsgrupper   0   37 741  
 — varav kvinnor 0   24 154
  Skapade eller vidareutvecklade affärsverksamheter   120   31 319  
  Skapade eller vidareutvecklade jobb   59   36 345  
     
  Indien   Utfall december   Ack. december  
             
  Antal självhjälpsgrupper (SHG)   2 839   125 008  
  Medlemmar i självhjälpsgrupper   32 608   1 618 939  
   — varav kvinnor 32 608   1 618 939  
  Skapade eller vidareutvecklade affärsverksamheter   20 917    1 765 831  
  Skapade eller vidareutvecklade jobb   50 948   2 664 014  
             
  Östra Afrika **   Utfall december   Ack. december  
             
  Antal självhjälpsgrupper (SHG)   41   14 944  
  Medlemmar i självhjälpsgrupper   693   339 256**  
 — varav kvinnor 554   271 405
  Skapade eller vidareutvecklade affärsverksamheter   776   314 533**  
  Skapade eller vidareutvecklade jobb   1 051   424 440**  
       
  Zimbabwe   Utfall december   Ack. december  
             
  Antal självhjälpsgrupper (SHG)   1   910  
  Medlemmar i självhjälpsgrupper   7   8 523  
 — varav kvinnor 5 6 897
  Skapade eller vidareutvecklade affärsverksamheter   103   4 909  
  Skapade eller vidareutvecklade jobb   188   4 771  
       
  Södra Afrika ***   Utfall december   Ack. december  
             
  Medlemmar i självhjälpsgrupper    –   154 467  
 — varav kvinnor    
  Skapade eller vidareutvecklade affärsverksamheter     53 089  
  Skapade eller vidareutvecklade jobb     135 299

*Samtliga siffror är ackumulerade från verksamhetens start i respektive land.
** Projektet i Rwanda som är avslutat sedan 2015 är inräknat i Östra Afrikas siffror. Östra Afrika omfattar f.ö. verksamheter i Kenya, Tanzania.
*** Avslutade projekt. Innefattar Sydafrika, Lesotho och Swaziland. I Sydafrika har vi utarbetat en framgångsrik strategi för lokal finansiering som resulterat i projekt som nu finansieras av lokala myndigheter och organisationer, medan projekten i Swaziland och Lesotho är avslutade.