MÅNADSRAPPORT DECEMBER 2016
Månadsrapporter

MÅNADSRAPPORT DECEMBER 2016

Sammanlagt verksamhetsresultat som inkluderar statistik till och med december 2016 från Hand in Hands partnerorganisationer.*

Sedan starten har vi bidragit till att starta eller vidareutveckla drygt 1,8 miljoner företag samt 2,8 miljoner jobb. Siffrorna för Östra Afrika är under revision och därmed ofullständiga (notering i tabellen).

Siffrorna från det avslutade projektet i Rwanda har i slagits samman med Östra Afrikas siffror. Projekten i Södra Afrika är avslutade och nedan redovisas slutresultatet.

  Afghanistan   Utfall december   Ack. december  
             
  Medlemmar i självhjälpsgrupper    –   36 507  
 — varav kvinnor   23 364
  Skapade eller vidareutvecklade affärsverksamheter   544   26 739  
  Skapade eller vidareutvecklade jobb   646   31 397  
     
  Indien   Utfall december   Ack. december  
             
  Medlemmar i självhjälpsgrupper   16 434   1 369 207  
   — varav kvinnor     1 369 207  
  Skapade eller vidareutvecklade affärsverksamheter   11 515    1 526 994  
  Skapade eller vidareutvecklade jobb   25 677   2 273 825  
  Barn mobiliserade till skolan     274 524  
           
  Östra Afrika **   Utfall december   Ack. december  
             
  Medlemmar i självhjälpsgrupper   under revision   (nov.-16) 300 196**  
   — varav kvinnor     (nov.-16) 240 156  
  Skapade eller vidareutvecklade affärsverksamheter   2573   284 730**  
  Skapade eller vidareutvecklade jobb   3517   383 022**  
       
  Zimbabwe   Utfall december   Ack. december  
             
  Medlemmar i självhjälpsgrupper   36   3 095  
 — varav kvinnor 32 2 560
  Skapade eller vidareutvecklade affärsverksamheter   144   2 738  
  Skapade eller vidareutvecklade jobb   220   2 317  
       
  Södra Afrika ***   Utfall december   Ack. december  
             
  Medlemmar i självhjälpsgrupper    –   154 467  
 — varav kvinnor    
  Skapade eller vidareutvecklade affärsverksamheter     53 089  
  Skapade eller vidareutvecklade jobb     135 299

*Samtliga siffror är ackumulerade från verksamhetens start i respektive land.
** Projektet i Rwanda som är avslutat sedan 2015 är inräknat i Östra Afrikas siffror. Östra Afrika omfattar f.ö. verksamheter i Kenya, Tanzania.
*** Avslutade projekt. Innefattar Sydafrika, Lesotho och Swaziland. I Sydafrika har vi utarbetat en framgångsrik strategi för lokal finansiering som resulterat i projekt som nu finansieras av lokala myndigheter och organisationer, medan projekten i Swaziland och Lesotho är avslutade.