MÅNADSRAPPORT DECEMBER 2015
Månadsrapporter

MÅNADSRAPPORT DECEMBER 2015

Verksamhetsresultat som inkluderar statistik till och med december 2015

Vi kan nu konstatera att vi sedan starten bidragit till att starta eller vidareutveckla drygt 1,6 miljoner företag samt 2,4 miljoner jobb. Dessutom har vi hjälpt 258 000 barn i Indien att tas ur arbete så att de nu får gå i skolan. I Zimbabwe fortsätter verksamheten att utvecklas och vi ser fram emot att så småningom erbjuda möjligheten att stödja byprojekt även där.

Resultaten från Rwanda uppdateras var tredje månad. Arbetet där sköts av Hand in Hand Eastern Africa i samarbete med organisationen Care International.

Afghanistan   Utfall december   Ack. december  
Heltidsanställda   68   269  
     
           
Självhjälpsgrupper     2 251  
Medlemmar i självhjälpsgrupper     36 347  
     
Affärsverksamheter   970   12 291  
Skapade eller vidareutvecklade jobb   1 650   19 657  
     
           
Östra Afrika   Utfall december   Ack. december  
Heltidsanställda   -2   277  
     
           
Självhjälpsgrupper   133   6 743  
Medlemmar i självhjälpsgrupper   2 651   134 533  
     
Affärsverksamheter   4 641   150 762  
Skapade eller vidareutvecklade jobb   6 744   196 646  
     
           
Rwanda   Utfall oktober   Ack. oktober  
Självhjälpsgrupper       4 378  
Medlemmar i självhjälpsgrupper       129 167  
     
Affärsverksamheter       78 780  
Skapade eller vidareutvecklade jobb       113 662  
     
           
Zimbabwe   Utfall november   Ack. november  
Heltidsanställda     50  
     
           
Självhjälpsgrupper      
Medlemmar i självhjälpsgrupper     82 730  
     
Affärsverksamheter      
Skapade eller vidareutvecklade jobb     74 490  
     
           
Södra Afrika**          
Affärsverksamheter     53 123  
Skapade eller vidareutvecklade jobb     60 920  
     
           
Indien   Utfall december   Ack. december  
Heltidsanställda   -14   1 501  
Volontärer   1 418   56 118  
           
     
Självhjälpsgrupper   920   84 782  
Medlemmar i självhjälpsgrupper   11 474   1 178 418  
     
Mindre affärsverksamheter***   16 593   1 342 597  
Medelstora affärsverksamheter   819   44 063  
     
           
Barn ut ur arbete och in i skola   4   258 245  
     
           
Medborgarcenters   6   3 414  
     
           
Skapade eller vidareutvecklade jobb   17 927   1 975 729  
     
           
Hushåll som ingår i avfallshanteringsprogram   425   431 685

*Samtliga siffror är ackumulerade från verksamhetens start i respektive land till och med 31 augusti 2015 (med undantag från siffrorna i södra Afrika där Hand in Hands verksamhet nu är avslutad).
**Innefattar Sydafrika, Lesotho och Swaziland. I Sydafrika har vi utarbetat en framgångsrik strategi för lokal finansiering som resulterat i projekt som nu finansieras av lokala myndigheter och organisationer, medan projekten i Swaziland och Lesotho är avslutade.
***Baserat på antal utgivna lån.