MÅNADSRAPPORT DECEMBER 2014
Månadsrapporter

MÅNADSRAPPORT DECEMBER 2014

Verksamhetsresultat som inkluderar statistik till och med december 2014
Medarbetare Afghanistan   Utfall december   Ack. december  
Heltidsanställda   -20   124  
Volontärer      
           
Självhjälpsgrupper Afghanistan          
Självhjälpsgrupper     1 316  
Medlemmar i självhjälpsgrupper     22 371  
Affärsverksamheter   61   5 173  
Skapade jobb   180   8 554  
Medarbetare östra Afrika   Utfall december   Ack. december  
Heltidsanställda   -4   218  
Volontärer   0   0  
           
Självhjälpsgrupper östra Afrika          
Självhjälpsgrupper   196   4 317  
Medlemmar i självhjälpsgrupper   3 761   82 621  
Affärsverksamheter   5 449   82 809  
Skapade jobb   8 564   102 442  
Medarbetare södra Afrika   Utfall december   Ack. december*  
Heltidsanställda   -3   212  
Volontärer     3 457  
           
Självhjälpsgrupper södra Afrika          
Självhjälpsgrupper   138   22 740  
Medlemmar i självhjälpsgrupper   1 348   137 290  
Affärsverksamheter   899   47 422  
Skapade jobb   1 339   128 282  
*Ackumulerade siffror sedan mars 2005
         
Medarbetare Indien   Utfall december   Ack. december  
Heltidsanställda   -14   1 455  
Volontärer   24   54 117  
           
Självhjälpsgrupper Indien          
Självhjälpsgrupper   1 276   75 029  
Medlemmar i självhjälpsgrupper   17 286   1 055 841  
Mindre affärsverksamheter**   14 841   1 144 149  
Medelstora affärsverksamheter   4 019   29 121  
           
Bekämpning av barnarbete Indien          
Barn ut ur arbete och in i skola   64   240 067  
           
Medborgarcenter Indien          
Medborgar/IT center   3   3 367  
           
Jobb          
Antal jobb skapade   27 008   1 649 680  
           
Miljö Indien          
Hushåll som ingår i avfallshanteringsprogram     388 546  

** Baserat på utgivna lån