Månadsrapport augusti
Månadsrapporter

Månadsrapport augusti

Sammanlagt verksamhetsresultat som inkluderar statistik till och med augusti 2018 från Hand in Hands partnerorganisationer.*

I augusti rapporterar Hand in Hand India att de har skapat eller vidareutvecklat närmare 44.000 jobb.

Siffrorna från det avslutade projektet i Rwanda har i slagits samman med Östra Afrikas siffror. Projekten i Södra Afrika är avslutade och nedan redovisas slutresultatet.

Foto: Självhjälpsgrupp i Kenya, Hand in Hand Eastern Africa

  Hand in Hand Afghanistan   Utfall augusti   Ack. augusti  
             
  Antal självhjälpsgrupper (SHG)   0   2 400  
  Medlemmar i självhjälpsgrupper   0   39 342  
 — varav kvinnor 0   25 193
  Skapade eller vidareutvecklade affärsverksamheter   206   32 585  
  Skapade eller vidareutvecklade jobb   186   37 337  
     
  Hand in Hand India   Utfall augusti   Ack. augusti  
             
  Antal självhjälpsgrupper (SHG)   2 496   144 115  
  Medlemmar i självhjälpsgrupper   28 139   1 828 440  
   — varav kvinnor 28 139   1 828 440  
  Skapade eller vidareutvecklade affärsverksamheter   16 113    1 982 341  
  Skapade eller vidareutvecklade jobb   43 965   2 991 345  
             
  Hand in Hand Eastern Africa **   Utfall augusti   Ack. augusti  
             
  Antal självhjälpsgrupper (SHG)   149   16 810  
  Medlemmar i självhjälpsgrupper   3 022   378 749**  
 — varav kvinnor 2 418   302 999
  Skapade eller vidareutvecklade affärsverksamheter   3 419   338 849**  
  Skapade eller vidareutvecklade jobb   4 697   457 921**  
       
  Hand in Hand Zimbabwe   Utfall augusti   Ack. augusti  
             
  Antal självhjälpsgrupper (SHG)   19   1 226  
  Medlemmar i självhjälpsgrupper   164   11 225  
 — varav kvinnor 122 9 025
  Skapade eller vidareutvecklade affärsverksamheter   255   7 266  
  Skapade eller vidareutvecklade jobb   304   7 206  
       
  Södra Afrika ***   Utfall december   Ack. december  
             
  Medlemmar i självhjälpsgrupper    –   154 467  
 — varav kvinnor    
  Skapade eller vidareutvecklade affärsverksamheter     53 089  
  Skapade eller vidareutvecklade jobb     135 299

*Samtliga siffror är ackumulerade från verksamhetens start i respektive land.
** Projektet i Rwanda som är avslutat sedan 2015 är inräknat i Östra Afrikas siffror. Östra Afrika omfattar f.ö. verksamheter i Kenya, Tanzania.
*** Avslutade projekt. Innefattar Sydafrika, Lesotho och Swaziland. I Sydafrika har vi utarbetat en framgångsrik strategi för lokal finansiering som resulterat i projekt som nu finansieras av lokala myndigheter och organisationer, medan projekten i Swaziland och Lesotho är avslutade.