Månadsrapport Augusti 2021
Månadsrapporter

Månadsrapport Augusti 2021

Sammanlagt verksamhetsresultat som inkluderar statistik till och med 31 augusti 2021 från Hand in Hands partnerorganisationer.*

Siffrorna från det avslutade projektet i Rwanda har i slagits samman med Östra Afrikas siffror. Projekten i Södra Afrika är avslutade och nedan redovisas slutresultatet.

  Hand in Hand Afghanistan   Utfall augusti   Ack. augusti  
             
  Medlemmar i självhjälpsgrupper   4   46 731  
  — varav kvinnor 3   30 233  
Skapade eller vidareutvecklade affärsverksamheter   1   40 256  
  Skapade eller vidareutvecklade jobb   0   44 573  
  Antal självhjälpsgrupper (SHG)   0   2 763  
           
  Hand in Hand India   Utfall augusti   Ack. augusti  
             
  Medlemmar i självhjälpsgrupper   21071   2 583 028  
  — varav kvinnor 21071   2 583 028  
  Skapade eller vidareutvecklade affärsverksamheter   24620   2 712 025  
  Skapade eller vidareutvecklade jobb   32922   4 159 814  
  Antal självhjälpsgrupper (SHG)   2442   226 975  
             
  Hand in Hand Eastern Africa **   Utfall augusti   Ack. augusti  
             
  Medlemmar i självhjälpsgrupper   3 304   479 804*  
  — varav kvinnor 2 492   383 843  
Skapade eller vidareutvecklade affärsverksamheter   2 954   383 843*  
  Skapade eller vidareutvecklade jobb   4 362   545 803*  
  Antal självhjälpsgrupper (SHG)   169   21 971  
             
  Hand in Hand Zimbabwe   Utfall augusti   Ack. augusti  
             
  Medlemmar i självhjälpsgrupper   166   20 826  
  — varav kvinnor 125 16 751  
Skapade eller vidareutvecklade affärsverksamheter   118   13 740  
  Skapade eller vidareutvecklade jobb   219   16 383  
  Antal självhjälpsgrupper (SHG)   17   2 333  
             
  Södra Afrika ***   Utfall augusti   Ack. augusti  
             
  Medlemmar i självhjälpsgrupper     154 467  
— varav kvinnor      
  Skapade eller vidareutvecklade affärsverksamheter     53 089  
  Skapade eller vidareutvecklade jobb     135 299  

*Samtliga siffror är ackumulerade från verksamhetens start i respektive land.
** Projektet i Rwanda som är avslutat sedan 2015 är inräknat i Östra Afrikas siffror. Östra Afrika omfattar f.ö. verksamheter i Kenya, Tanzania.
*** Avslutade projekt. Innefattar Sydafrika, Lesotho och Swaziland. I Sydafrika har vi utarbetat en framgångsrik strategi för lokal finansiering som resulterat i projekt som nu finansieras av lokala myndigheter och organisationer, medan projekten i Swaziland och Lesotho är avslutade.