Månadsrapport augusti 2020
Månadsrapporter

Månadsrapport augusti 2020

Sammanlagt verksamhetsresultat som inkluderar statistik till och med 31 augusti 2020 från Hand in Hands partnerorganisationer.*

Siffrorna från det avslutade projektet i Rwanda har i slagits samman med Östra Afrikas siffror. Projekten i Södra Afrika är avslutade och nedan redovisas slutresultatet.

  Hand in Hand Afghanistan   Utfall augusti   Ack. augusti  
             
  Medlemmar i självhjälpsgrupper   6   44 828  
  — varav kvinnor 4   28 901  
Skapade eller vidareutvecklade affärsverksamheter   398   38 966  
  Skapade eller vidareutvecklade jobb   384   43 267  
  Antal självhjälpsgrupper (SHG)   0   2 667  
           
  Hand in Hand India   Utfall augusti   Ack. augusti  
             
  Medlemmar i självhjälpsgrupper   10 923   2 371 137  
  — varav kvinnor 10 923   2 371 137  
  Skapade eller vidareutvecklade affärsverksamheter   13 555   2 458 221  
  Skapade eller vidareutvecklade jobb   17 066   3 828 748  
  Antal självhjälpsgrupper (SHG)   1 039   203 038  
             
  Hand in Hand Eastern Africa **   Utfall augusti   Ack. augusti  
             
  Medlemmar i självhjälpsgrupper   2 706   441 764*  
  — varav kvinnor 2 165   353 411  
Skapade eller vidareutvecklade affärsverksamheter   1 288   381 082**  
  Skapade eller vidareutvecklade jobb   1 803   520 821*  
  Antal självhjälpsgrupper (SHG)   152   19 897  
             
  Hand in Hand Zimbabwe   Utfall augusti   Ack. augusti  
             
  Medlemmar i självhjälpsgrupper   195   17 896  
  — varav kvinnor 150 14 430  
Skapade eller vidareutvecklade affärsverksamheter   265   11 558  
  Skapade eller vidareutvecklade jobb   446   13 197  
  Antal självhjälpsgrupper (SHG)   19   1 999  
             
  Södra Afrika ***   Utfall augusti   Ack. augusti  
             
  Medlemmar i självhjälpsgrupper     154 467  
— varav kvinnor      
  Skapade eller vidareutvecklade affärsverksamheter     53 089  
  Skapade eller vidareutvecklade jobb     135 299  

*Samtliga siffror är ackumulerade från verksamhetens start i respektive land.
** Projektet i Rwanda som är avslutat sedan 2015 är inräknat i Östra Afrikas siffror. Östra Afrika omfattar f.ö. verksamheter i Kenya, Tanzania.
*** Avslutade projekt. Innefattar Sydafrika, Lesotho och Swaziland. I Sydafrika har vi utarbetat en framgångsrik strategi för lokal finansiering som resulterat i projekt som nu finansieras av lokala myndigheter och organisationer, medan projekten i Swaziland och Lesotho är avslutade.