Månadsrapport augusti 2019
Månadsrapporter

Månadsrapport augusti 2019

Sammanlagt verksamhetsresultat som inkluderar statistik till och med 31 augusti 2019 från Hand in Hands partnerorganisationer.*

Siffrorna från det avslutade projektet i Rwanda har i slagits samman med Östra Afrikas siffror. Projekten i Södra Afrika är avslutade och nedan redovisas slutresultatet.

  Hand in Hand Afghanistan   Utfall augusti   Ack. augusti  
             
  Antal självhjälpsgrupper (SHG)   10   2 606  
  Medlemmar i självhjälpsgrupper   262   43 556  
— varav kvinnor 178   28 026
  Skapade eller vidareutvecklade affärsverksamheter   642   35 920  
  Skapade eller vidareutvecklade jobb   623   40 382  
     
  Hand in Hand India   Utfall augusti   Ack. augusti  
             
  Antal självhjälpsgrupper (SHG)   3 132   176 516  
  Medlemmar i självhjälpsgrupper   26 359   2 156 720  
  — varav kvinnor 26 359   2 156 720  
  Skapade eller vidareutvecklade affärsverksamheter   23 192   2 262 789  
  Skapade eller vidareutvecklade jobb   41 258   3 504 901  
             
  Hand in Hand Eastern Africa **   Utfall augusti   Ack. augusti  
             
  Antal självhjälpsgrupper (SHG)   136   18 903  
  Medlemmar i självhjälpsgrupper   2 697   423 410**  
— varav kvinnor 2 158   338 728
  Skapade eller vidareutvecklade affärsverksamheter   136   365 704**  
  Skapade eller vidareutvecklade jobb   4 689   499 708**  
       
  Hand in Hand Zimbabwe   Utfall augusti   Ack. augusti  
             
  Antal självhjälpsgrupper (SHG)   10   1 653  
  Medlemmar i självhjälpsgrupper   91   14 880  
— varav kvinnor 82 11 942
  Skapade eller vidareutvecklade affärsverksamheter   167   9 167  
  Skapade eller vidareutvecklade jobb   154   9 853  
       
  Södra Afrika ***   Utfall augusti   Ack. augusti  
             
  Medlemmar i självhjälpsgrupper     154 467  
— varav kvinnor    
  Skapade eller vidareutvecklade affärsverksamheter     53 089  
  Skapade eller vidareutvecklade jobb     135 299

*Samtliga siffror är ackumulerade från verksamhetens start i respektive land.
** Projektet i Rwanda som är avslutat sedan 2015 är inräknat i Östra Afrikas siffror. Östra Afrika omfattar f.ö. verksamheter i Kenya, Tanzania.
*** Avslutade projekt. Innefattar Sydafrika, Lesotho och Swaziland. I Sydafrika har vi utarbetat en framgångsrik strategi för lokal finansiering som resulterat i projekt som nu finansieras av lokala myndigheter och organisationer, medan projekten i Swaziland och Lesotho är avslutade.