Månadsrapport augusti 2019
Uncategorized

Månadsrapport augusti 2019

Sammanlagt verksamhetsresultat som inkluderar statistik till och med 31 augusti 2019 från Hand in Hands partnerorganisationer.*

Siffrorna från det avslutade projektet i Rwanda har i slagits samman med Östra Afrikas siffror. Projekten i Södra Afrika är avslutade och nedan redovisas slutresultatet.

Hand in Hand Afghanistan Utfall augusti Ack. augusti
Antal självhjälpsgrupper (SHG) 10 2 606
Medlemmar i självhjälpsgrupper 262 43 556
— varav kvinnor 178 28 026
Skapade eller vidareutvecklade affärsverksamheter 642 35 920
Skapade eller vidareutvecklade jobb 623 40 382
Hand in Hand India Utfall augusti Ack. augusti
Antal självhjälpsgrupper (SHG) 3 132 176 516
Medlemmar i självhjälpsgrupper 26 359 2 156 720
— varav kvinnor 26 359 2 156 720
Skapade eller vidareutvecklade affärsverksamheter 23 192 2 262 789
Skapade eller vidareutvecklade jobb 41 258 3 504 901
Hand in Hand Eastern Africa ** Utfall augusti Ack. augusti
Antal självhjälpsgrupper (SHG) 136 18 903
Medlemmar i självhjälpsgrupper 2 697 423 410**
— varav kvinnor 2 158 338 728
Skapade eller vidareutvecklade affärsverksamheter 136 365 704**
Skapade eller vidareutvecklade jobb 4 689 499 708**
Hand in Hand Zimbabwe Utfall augusti Ack. augusti
Antal självhjälpsgrupper (SHG) 10 1 653
Medlemmar i självhjälpsgrupper 91 14 880
— varav kvinnor 82 11 942
Skapade eller vidareutvecklade affärsverksamheter 167 9 167
Skapade eller vidareutvecklade jobb 154 9 853
Södra Afrika *** Utfall augusti Ack. augusti
Medlemmar i självhjälpsgrupper 154 467
— varav kvinnor
Skapade eller vidareutvecklade affärsverksamheter 53 089
Skapade eller vidareutvecklade jobb 135 299

*Samtliga siffror är ackumulerade från verksamhetens start i respektive land.
** Projektet i Rwanda som är avslutat sedan 2015 är inräknat i Östra Afrikas siffror. Östra Afrika omfattar f.ö. verksamheter i Kenya, Tanzania.
*** Avslutade projekt. Innefattar Sydafrika, Lesotho och Swaziland. I Sydafrika har vi utarbetat en framgångsrik strategi för lokal finansiering som resulterat i projekt som nu finansieras av lokala myndigheter och organisationer, medan projekten i Swaziland och Lesotho är avslutade.

Tillbaka till Månadsrapporter