Månadsrapport augusti 2017
Månadsrapporter

Månadsrapport augusti 2017

Sammanlagt verksamhetsresultat som inkluderar statistik till och med augusti 2017 från Hand in Hands partnerorganisationer.*

Nu har vi sedan vi började bedriva vår verksamhet i Afghanistan skapat eller vidareutvecklat över 29 000 företag. Idag har vi också tränat över 2 miljoner människor i entreprenörskap!

Siffrorna från det avslutade projektet i Rwanda har i slagits samman med Östra Afrikas siffror. Projekten i Södra Afrika är avslutade och nedan redovisas slutresultatet.

  Afghanistan   Utfall augusti   Ack. augusti  
             
  Antal självhjälpsgrupper (SHG)   0   2 291  
  Medlemmar i självhjälpsgrupper   0   37 130  
 — varav kvinnor 0   23 763
  Skapade eller vidareutvecklade affärsverksamheter   515   29 302  
  Skapade eller vidareutvecklade jobb   431   34 475  
     
  Indien   Utfall augusti   Ack. augusti  
             
  Antal självhjälpsgrupper (SHG)   2 308   114 663  
  Medlemmar i självhjälpsgrupper   25 522   1 500 901  
   — varav kvinnor 25 522   1 500 901  
  Skapade eller vidareutvecklade affärsverksamheter   23 625    1 678 016  
  Skapade eller vidareutvecklade jobb   39 876   2 479 587  
             
  Östra Afrika **   Utfall augusti   Ack. augusti  
             
  Antal självhjälpsgrupper (SHG)   211   14 489  
  Medlemmar i självhjälpsgrupper   4 593   330 876**  
 — varav kvinnor 3 674   264 701
  Skapade eller vidareutvecklade affärsverksamheter   2416   308 242**  
  Skapade eller vidareutvecklade jobb   3542   415 811**  
       
  Zimbabwe   Utfall augusti   Ack. augusti  
             
  Antal självhjälpsgrupper (SHG)   90   566  
  Medlemmar i självhjälpsgrupper   353   4 782  
 — varav kvinnor 231 3 930
  Skapade eller vidareutvecklade affärsverksamheter   209   3 765  
  Skapade eller vidareutvecklade jobb   169   3 347  
       
  Södra Afrika ***   Utfall december   Ack. december  
             
  Medlemmar i självhjälpsgrupper    –   154 467  
 — varav kvinnor    
  Skapade eller vidareutvecklade affärsverksamheter     53 089  
  Skapade eller vidareutvecklade jobb     135 299

*Samtliga siffror är ackumulerade från verksamhetens start i respektive land.
** Projektet i Rwanda som är avslutat sedan 2015 är inräknat i Östra Afrikas siffror. Östra Afrika omfattar f.ö. verksamheter i Kenya, Tanzania.
*** Avslutade projekt. Innefattar Sydafrika, Lesotho och Swaziland. I Sydafrika har vi utarbetat en framgångsrik strategi för lokal finansiering som resulterat i projekt som nu finansieras av lokala myndigheter och organisationer, medan projekten i Swaziland och Lesotho är avslutade.