MÅNADSRAPPORT AUGUSTI 2015
Månadsrapporter

MÅNADSRAPPORT AUGUSTI 2015

Verksamhetsresultat som inkluderar statistik till och med augusti 2015

Resultaten i samtliga av våra verksamhetsländer fortsätter att öka. Den största skillnaden den här månaden är att Zimbabwe har tillkommit på resultatlistan, siffrorna därifrån har tidigare ingått i den totala siffran vi rapporterat från södra Afrika tillsammans med Sydafrika, Lesotho och Swaziland. I Sydafrika har vi utarbetat en framgångsrik strategi för lokal finansiering som resulterat i projekt som nu finansieras av lokala myndigheter och organisationer, medan projekten i Swaziland och Lesotho är avslutade. I Zimbabwe fortsätter dock Hand in Hands verksamhet och därför kommer landets resultat från och med nu rapporteras separat.

Medarbetare Afghanistan   Utfall augusti   Ack. augusti  
Heltidsanställda   -16   207  
Volontärer      
           
Självhjälpsgrupper Afghanistan          
Självhjälpsgrupper   121   2 236  
Medlemmar i självhjälpsgrupper   1 403   35 951  
Affärsverksamheter   742   9 269  
Skapade eller vidareutvecklade jobb   771   14 682  
           
Medarbetare östra Afrika   Utfall augusti   Ack. augusti  
Heltidsanställda   -5   270  
Volontärer   0   0  
           
Självhjälpsgrupper östra Afrika          
Självhjälpsgrupper   238   6 099  
Medlemmar i självhjälpsgrupper   5 222   120 507  
Affärsverksamheter   5 772   129 645  
Skapade eller vidareutvecklade jobb   7 992   166 849  
           
Medarbetare Zimbabwe   Utfall augusti   Ack. augusti  
Heltidsanställda   50   50  
Volontärer   0   0  
           
Självhjälpsgrupper Zimbabwe          
Självhjälpsgrupper      
Medlemmar i självhjälpsgrupper     82 730  
Affärsverksamheter      
Skapade eller vidareutvecklade jobb     74 490  
           
Självhjälpsgrupper södra Afrika**          
Affärsverksamheter     53 123  
Skapade eller vidareutvecklade jobb     60 920  
           
Medarbetare Indien   Utfall augusti   Ack. augusti  
Heltidsanställda   -5   1 415  
Volontärer   14   54 616  
           
Självhjälpsgrupper Indien          
Självhjälpsgrupper   967   81 102  
Medlemmar i självhjälpsgrupper   12 149   1 131 813  
Mindre affärsverksamheter***   18 167   1 281 014  
Medelstora affärsverksamheter   898   41 555  
           
Bekämpning av barnarbete Indien          
Barn ut ur arbete och in i skola   964   258 077  
           
Medborgarcenter Indien          
Medborgar/IT centers     3 379  
           
Jobb          
Skapade eller vidareutvecklade jobb   18 982   1 902 912  
           
Miljö Indien          
Hushåll som ingår i avfallshanteringsprogram     409 592

*Samtliga siffror är ackumulerade från verksamhetens start i respektive land till och med 31 augusti 2015 (med undantag från siffrorna i södra Afrika där Hand in Hands verksamhet nu är avslutad).
**Innefattar Sydafrika, Lesotho och Swaziland
***Baserat på antal utgivna lån.