Månadsrapport april
Månadsrapporter

Månadsrapport april

Sammanlagt verksamhetsresultat som inkluderar statistik till och med april 2018 från Hand in Hands partnerorganisationer.*

Under april månad har Zimbabwe fått 602 nya medlemmar i totalt 68 självhjälpsgrupper. Det betyder att Hand in Hand Zimbabwe hittills mobiliserat över 10.000 människor i den växande verksamheten och skapat eller vidareutvecklat närmare 6000 jobb. 

Siffrorna från det avslutade projektet i Rwanda har i slagits samman med Östra Afrikas siffror. Projekten i Södra Afrika är avslutade och nedan redovisas slutresultatet.

  Afghanistan   Utfall april   Ack. april  
             
  Antal självhjälpsgrupper (SHG)   6   2 375  
  Medlemmar i självhjälpsgrupper   112   38 758  
 — varav kvinnor 73   24 813
  Skapade eller vidareutvecklade affärsverksamheter   348   31 907  
  Skapade eller vidareutvecklade jobb   321   36 771  
     
  Indien   Utfall april   Ack. april  
             
  Antal självhjälpsgrupper (SHG)   1 984   134 869  
  Medlemmar i självhjälpsgrupper   21 674   1 728 854  
   — varav kvinnor 21 674   1 728 854  
  Skapade eller vidareutvecklade affärsverksamheter   20 268    1 878 340  
  Skapade eller vidareutvecklade jobb   33 864   2 835 749  
             
  Östra Afrika **   Utfall april   Ack. april  
             
  Antal självhjälpsgrupper (SHG)   247   15 904  
  Medlemmar i självhjälpsgrupper   5 193   359 970**  
 — varav kvinnor 4 154   287 976
  Skapade eller vidareutvecklade affärsverksamheter   2 558   323 584**  
  Skapade eller vidareutvecklade jobb   3 567   436 683**  
       
  Zimbabwe   Utfall april   Ack. april  
             
  Antal självhjälpsgrupper (SHG)   68   1 122  
  Medlemmar i självhjälpsgrupper   602   10 343  
 — varav kvinnor 491 8 334
  Skapade eller vidareutvecklade affärsverksamheter   472   6 102  
  Skapade eller vidareutvecklade jobb   492   5 986  
       
  Södra Afrika ***   Utfall december   Ack. december  
             
  Medlemmar i självhjälpsgrupper    –   154 467  
 — varav kvinnor    
  Skapade eller vidareutvecklade affärsverksamheter     53 089  
  Skapade eller vidareutvecklade jobb     135 299

*Samtliga siffror är ackumulerade från verksamhetens start i respektive land.
** Projektet i Rwanda som är avslutat sedan 2015 är inräknat i Östra Afrikas siffror. Östra Afrika omfattar f.ö. verksamheter i Kenya, Tanzania.
*** Avslutade projekt. Innefattar Sydafrika, Lesotho och Swaziland. I Sydafrika har vi utarbetat en framgångsrik strategi för lokal finansiering som resulterat i projekt som nu finansieras av lokala myndigheter och organisationer, medan projekten i Swaziland och Lesotho är avslutade.