Månadsrapport april 2021
Månadsrapporter

Månadsrapport april 2021

Sammanlagt verksamhetsresultat som inkluderar statistik till och med 30 april 2021 från Hand in Hands partnerorganisationer.*

Siffrorna från det avslutade projektet i Rwanda har i slagits samman med Östra Afrikas siffror. Projekten i Södra Afrika är avslutade och nedan redovisas slutresultatet.

  Hand in Hand Afghanistan   Utfall april   Ack. april  
             
  Medlemmar i självhjälpsgrupper   0   46 702  
  — varav kvinnor 0   30 213  
Skapade eller vidareutvecklade affärsverksamheter   2   39 810  
  Skapade eller vidareutvecklade jobb   0   44 170  
  Antal självhjälpsgrupper (SHG)   0   2 763  
           
  Hand in Hand India   Utfall april   Ack. april  
             
  Medlemmar i självhjälpsgrupper   17 981   2 538 614  
  — varav kvinnor 17 981   2 538 614  
  Skapade eller vidareutvecklade affärsverksamheter   18 610   2 659 416  
  Skapade eller vidareutvecklade jobb   28 094   4 090 420  
  Antal självhjälpsgrupper (SHG)   2 039   221 789  
             
  Hand in Hand Eastern Africa **   Utfall april   Ack. april  
             
  Medlemmar i självhjälpsgrupper   3 990   463 764*  
  — varav kvinnor 3 026   371 011  
Skapade eller vidareutvecklade affärsverksamheter   916   390 404*  
  Skapade eller vidareutvecklade jobb   938   532 481*  
  Antal självhjälpsgrupper (SHG)   205   21 097  
             
  Hand in Hand Zimbabwe   Utfall april   Ack. april  
             
  Medlemmar i självhjälpsgrupper   366   20 136  
  — varav kvinnor 284 16 201  
Skapade eller vidareutvecklade affärsverksamheter   314   13 076  
  Skapade eller vidareutvecklade jobb   213   15 095  
  Antal självhjälpsgrupper (SHG)   41   2 266  
             
  Södra Afrika ***   Utfall april   Ack. april  
             
  Medlemmar i självhjälpsgrupper     154 467  
— varav kvinnor      
  Skapade eller vidareutvecklade affärsverksamheter     53 089  
  Skapade eller vidareutvecklade jobb     135 299  

*Samtliga siffror är ackumulerade från verksamhetens start i respektive land.
** Projektet i Rwanda som är avslutat sedan 2015 är inräknat i Östra Afrikas siffror. Östra Afrika omfattar f.ö. verksamheter i Kenya, Tanzania.
*** Avslutade projekt. Innefattar Sydafrika, Lesotho och Swaziland. I Sydafrika har vi utarbetat en framgångsrik strategi för lokal finansiering som resulterat i projekt som nu finansieras av lokala myndigheter och organisationer, medan projekten i Swaziland och Lesotho är avslutade.