Månadsrapport april 2020
Månadsrapporter

Månadsrapport april 2020

Sammanlagt verksamhetsresultat som inkluderar statistik till och med 30 april 2020 från Hand in Hands partnerorganisationer.*

Observera! På grund av COVID-19 är ordinarie verksamhet med självhjälpsgrupper och entreprenörskapsträning pausade i verksamhetsländerna, vilket gör att nedan siffror inte skiljer sig mycket från föregående månad.

Siffrorna från det avslutade projektet i Rwanda har i slagits samman med Östra Afrikas siffror. Projekten i Södra Afrika är avslutade och nedan redovisas slutresultatet.

  Hand in Hand Afghanistan   Utfall april   Ack. april  
             
  Antal självhjälpsgrupper (SHG)   12   2 667  
  Medlemmar i självhjälpsgrupper   216   44 804  
— varav kvinnor 149   28 885
  Skapade eller vidareutvecklade affärsverksamheter   8   38 161  
  Skapade eller vidareutvecklade jobb   4   42 499  
     
  Hand in Hand India   Utfall april   Ack. april  
             
  Antal självhjälpsgrupper (SHG)   0   201 140  
  Medlemmar i självhjälpsgrupper   0   2 351 827  
  — varav kvinnor 0   2 351 827  
  Skapade eller vidareutvecklade affärsverksamheter   0   2 434 014  
  Skapade eller vidareutvecklade jobb   0   3 798 578  
             
  Hand in Hand Eastern Africa **   Utfall april   Ack. april  
             
  Antal självhjälpsgrupper (SHG)   3   19 568  
  Medlemmar i självhjälpsgrupper   78   436 084*  
— varav kvinnor 62   348 867
  Skapade eller vidareutvecklade affärsverksamheter   5   377 715**  
  Skapade eller vidareutvecklade jobb   14   516 264**  
       
  Hand in Hand Zimbabwe   Utfall april   Ack. april  
             
  Antal självhjälpsgrupper (SHG)   25   1 818  
  Medlemmar i självhjälpsgrupper   190   16 239  
— varav kvinnor 165 13 069
  Skapade eller vidareutvecklade affärsverksamheter   62   10 302  
  Skapade eller vidareutvecklade jobb   70   11 311  
       
  Södra Afrika ***   Utfall april   Ack. april  
             
  Medlemmar i självhjälpsgrupper     154 467  
— varav kvinnor    
  Skapade eller vidareutvecklade affärsverksamheter     53 089  
  Skapade eller vidareutvecklade jobb     135 299

*Samtliga siffror är ackumulerade från verksamhetens start i respektive land.
** Projektet i Rwanda som är avslutat sedan 2015 är inräknat i Östra Afrikas siffror. Östra Afrika omfattar f.ö. verksamheter i Kenya, Tanzania.
*** Avslutade projekt. Innefattar Sydafrika, Lesotho och Swaziland. I Sydafrika har vi utarbetat en framgångsrik strategi för lokal finansiering som resulterat i projekt som nu finansieras av lokala myndigheter och organisationer, medan projekten i Swaziland och Lesotho är avslutade.