Månadsrapport april 2019
Månadsrapporter

Månadsrapport april 2019

Sammanlagt verksamhetsresultat som inkluderar statistik till och med 30:e april 2019 från Hand in Hands partnerorganisationer.*

Siffrorna från det avslutade projektet i Rwanda har i slagits samman med Östra Afrikas siffror. Projekten i Södra Afrika är avslutade och nedan redovisas slutresultatet.

  Hand in Hand Afghanistan   Utfall april   Ack. april  
             
  Antal självhjälpsgrupper (SHG)   15   2 562  
  Medlemmar i självhjälpsgrupper   341   42 498  
— varav kvinnor 231   27 307
  Skapade eller vidareutvecklade affärsverksamheter  

306

 

34 222

 
  Skapade eller vidareutvecklade jobb  

280

 

38 803

 
     
  Hand in Hand India   Utfall april   Ack. april  
             
  Antal självhjälpsgrupper (SHG)   1 966   164 848  
  Medlemmar i självhjälpsgrupper   21 290   2 047 894  
  — varav kvinnor 21 290   2 047 894  
  Skapade eller vidareutvecklade affärsverksamheter   11 174   2 170 539  
  Skapade eller vidareutvecklade jobb   33 264   3 334 518  
             
  Hand in Hand Eastern Africa **   Utfall april   Ack. april  
             
  Antal självhjälpsgrupper (SHG)   227   18 123  
  Medlemmar i självhjälpsgrupper   4 756   407 229**  
— varav kvinnor 3 805   325 783
  Skapade eller vidareutvecklade affärsverksamheter   2 198   356 650**  
  Skapade eller vidareutvecklade jobb   3 056   482 788**  
       
  Hand in Hand Zimbabwe   Utfall april   Ack. april  
             
  Antal självhjälpsgrupper (SHG)   50   1 551  
  Medlemmar i självhjälpsgrupper   410   14 024  
— varav kvinnor 342 11 205
  Skapade eller vidareutvecklade affärsverksamheter   403   8 368  
  Skapade eller vidareutvecklade jobb   427   8 744  
       
  Södra Afrika ***   Utfall april   Ack. april  
             
  Medlemmar i självhjälpsgrupper     154 467  
— varav kvinnor    
  Skapade eller vidareutvecklade affärsverksamheter     53 089  
  Skapade eller vidareutvecklade jobb     135 299

*Samtliga siffror är ackumulerade från verksamhetens start i respektive land.
** Projektet i Rwanda som är avslutat sedan 2015 är inräknat i Östra Afrikas siffror. Östra Afrika omfattar f.ö. verksamheter i Kenya, Tanzania.
*** Avslutade projekt. Innefattar Sydafrika, Lesotho och Swaziland. I Sydafrika har vi utarbetat en framgångsrik strategi för lokal finansiering som resulterat i projekt som nu finansieras av lokala myndigheter och organisationer, medan projekten i Swaziland och Lesotho är avslutade.