MÅNADSRAPPORT APRIL
Månadsrapporter

MÅNADSRAPPORT APRIL

Sammanlagt verksamhetsresultat som inkluderar statistik till och med april 2017 från Hand in Hands partnerorganisationer.*

Siffrorna från det avslutade projektet i Rwanda har i slagits samman med Östra Afrikas siffror. Projekten i Södra Afrika är avslutade och nedan redovisas slutresultatet.

Sedan starten har vi bidragit till att starta eller vidareutveckla närmare 1,9 miljoner företag samt 2,9 miljoner jobb. Denna månad har 1000 nya självhjälpsgrupper startats i Indien!

  Afghanistan   Utfall april   Ack. april  
             
  Antal självhjälpsgrupper (SHG)   0   2 291  
  Medlemmar i självhjälpsgrupper   0   37 130  
 — varav kvinnor 0   23 763
  Skapade eller vidareutvecklade affärsverksamheter   257   27 484  
  Skapade eller vidareutvecklade jobb   347   32 390  
     
  Indien   Utfall april   Ack. april  
             
  Antal självhjälpsgrupper (SHG)   1 020   107 884  
  Medlemmar i självhjälpsgrupper   10 670   1 428 465  
   — varav kvinnor 10 670   1 428 465  
  Skapade eller vidareutvecklade affärsverksamheter   11 387    1 581 087  
  Skapade eller vidareutvecklade jobb   16 671   2 366 411  
             
  Östra Afrika **   Utfall april   Ack. april  
             
  Antal självhjälpsgrupper (SHG)   214   13 788  
  Medlemmar i självhjälpsgrupper   4 074   314 073**  
 — varav kvinnor 3 259   251 258
  Skapade eller vidareutvecklade affärsverksamheter   2 900   297 577**  
  Skapade eller vidareutvecklade jobb   4 258   401 078**  
       
  Zimbabwe   Utfall april   Ack. april  
             
  Antal självhjälpsgrupper (SHG)   37   379  
  Medlemmar i självhjälpsgrupper   318   3 576  
 — varav kvinnor 270 2 979
  Skapade eller vidareutvecklade affärsverksamheter   113   2 966  
  Skapade eller vidareutvecklade jobb   182   2 565  
       
  Södra Afrika ***   Utfall december   Ack. december  
             
  Medlemmar i självhjälpsgrupper    –   154 467  
 — varav kvinnor    
  Skapade eller vidareutvecklade affärsverksamheter     53 089  
  Skapade eller vidareutvecklade jobb     135 299

*Samtliga siffror är ackumulerade från verksamhetens start i respektive land.
** Projektet i Rwanda som är avslutat sedan 2015 är inräknat i Östra Afrikas siffror. Östra Afrika omfattar f.ö. verksamheter i Kenya, Tanzania.
*** Avslutade projekt. Innefattar Sydafrika, Lesotho och Swaziland. I Sydafrika har vi utarbetat en framgångsrik strategi för lokal finansiering som resulterat i projekt som nu finansieras av lokala myndigheter och organisationer, medan projekten i Swaziland och Lesotho är avslutade.