MÅNADSRAPPORT APRIL 2015
Månadsrapporter

MÅNADSRAPPORT APRIL 2015

Verksamhetsresultat som inkluderar statistik till och med april 2015
Medarbetare Afghanistan   Utfall april   Ack. april  
Heltidsanställda   49   209  
Volontärer      
           
Självhjälpsgrupper Afghanistan          
Självhjälpsgrupper   4   1 320  
Medlemmar i självhjälpsgrupper   55   22 426  
Affärsverksamheter   274   6 938  
Skapade eller vidareutvecklade jobb   444   11 331  
Medarbetare östra Afrika   Utfall april   Ack. april  
Heltidsanställda   2   271  
Volontärer   0   0  
           
Självhjälpsgrupper östra Afrika          
Självhjälpsgrupper   243   5 096  
Medlemmar i självhjälpsgrupper   4 591   98 507  
Affärsverksamheter   5 430   105 538  
Skapade eller vidareutvecklade jobb   7 642   133 142  
Medarbetare södra Afrika   Utfall april   Ack. april*  
Heltidsanställda     192  
Volontärer     3 457  
           
Självhjälpsgrupper södra Afrika          
Självhjälpsgrupper     23 532  
Medlemmar i självhjälpsgrupper     154 521  
Affärsverksamheter     53 123  
Skapade eller vidareutvecklade jobb     135 410  

 

*Ackumulerade siffror sedan mars 2005
         
Medarbetare Indien   Utfall april   Ack. april  
Heltidsanställda   -60   1 385  
Volontärer   18   54 524  
           
Självhjälpsgrupper Indien          
Självhjälpsgrupper   664   78 009  
Medlemmar i självhjälpsgrupper   7 862   1 094 027  
Mindre affärsverksamheter**   6 602   1 225 740  
Medelstora affärsverksamheter   630   38 866  
           
Bekämpning av barnarbete Indien          
Barn ut ur arbete och in i skola   14   240 167  
           
Medborgarcenter Indien          
Medborgar/IT center     3 374  
           
Jobb          
Skapade eller vidareutvecklade jobb   12 284   1 709 343  
           
Miljö Indien          
Hushåll som ingår i avfallshanteringsprogram   12 146   402 092  

** Baserat på utgivna lån