Mammaekvationen - alla mammor har rätt att få vara världens bästa mamma
Specialprojekt

Mammaekvationen - alla mammor har rätt att få vara världens bästa mamma

Alla mammor har rätt att få vara världens bästa mamma, men alla kan inte det då orsaker som fattigdom och frånvaro av mänskliga rättigheter står i vägen. Därför startade vi Mammaekvationen – ett projekt som har stöttat över 7800 mammor i Kenya att starta en positiv spiral.

Fattigdom är ett av de största hoten mot arbetet för mänskliga rättigheter. I Kenya lever 50 % av befolkningen i fattigdom enligt FNs beräkningar, av dem är majoriteten kvinnor. Den utbredda fattigdomen innebär att framförallt kvinnors och barns mänskliga rättigheter inskränks. Många mammor bär dessutom ensamma ansvar för sina barns tillvaro, men saknar inkomst, lider av hunger och dålig hälsa, samtidigt som de är stigmatiserade och socialt förtryckta på grund av utbredd diskriminering och våld mot kvinnor. Då arbetslösheten i Kenya är hög tvingas många kvinnor prostituera sig, eller till att ta tillfälliga jobb utan säkerheter, för att kunna försörja sig själva och sina barn.

Projektetet Mammaekvationen var ett samarbete mellan Hand in Hand och Clowner utan Gränser – finansierat av Svenska PostkodLotteriet – som startade 2012 och avslutades i april 2015. Syftet med projektet har varit att öka fattiga kenyanska mammors makt över sin egen situation genom träning och utbildning i entreprenörskap varvat med kreativa övningar för att förbättra mammornas tro på sin egen förmåga. Kombinationen har bidragit till att mammorna har fått bättre ekonomi, ökad gemenskap, en tydligare plats i samhället, bättre hälsa och inte minst en starkare självkänsla. Den ekonomiska tryggheten och stödet från de andra mammorna har dessutom bidragit till självständighet och en kraft att förändra sina egna och sina barns liv.

Inom ramen för projektet utbildades sammanlagt 7803 mammor i entreprenörskap vilket bidrog till att sammanlagt 3709 företag startades. När mammor startar företag och ökar sin inkomst får även deras barn bättre villkor – tack vare Mammaekvationen har 4309 barn kunnat börja i skolan.

Tillbaka till Projektarkiv