Lyft blicken för världens utsatta kvinnor

I spåren av pandemin riskerar närmare 50 miljoner kvinnor att återgå till eller drabbas av extrem fattigdom. För första gången på 20 år går fattigdomskampen åt fel håll och effekten för jämställdhetsutvecklingen är katastrofal. Med uppropet #lyftblicken, startat av Andra ”Börshajen” Farhad, vill vi på Hand in Hand, tillsammans med framträdande kvinnliga profiler inom svenskt näringsliv belysa problemet och rikta fokus på de kvinnor som ofta varken syns eller hörs.

Covid-19 är långt mer än en hälsokris. Globalt har 255 miljoner arbeten försvunnit under 2020 och det är de fattigaste länderna som är de hårdast drabbade. Indien har sett sitt största ekonomiska fall på flera årtionden och i flera delar av Afrika lever befolkningen i extrem fattigdom.

Kvinnor drabbas mer än män när jobben försvinner. Ytterligare 47 miljoner kvinnor och flickor riskerar att falla ner i extrem fattigdom. Beräkningar visar också att det finns stor risk att världen inte kommer att återgå till situationen som den var före pandemin förrän år 2030. Det var ju då världen skulle ha utrotat fattigdomen!  Nu ser det ut som om pandemin har raderat 10 års utveckling.

Hand in Hands erfarenheter visar att med en väl uttänkt modell för social mobilisering och utbildning i entreprenörskap skapas inte bara möjligheter till förbättrade inkomster, utan det bygger också motståndskraft. Kvinnor med nätverk, kunskap och makt kan påverka sin situation och står bättre rustade mot kriser.

Hand in Hand utbildar kvinnor världen över i entreprenörskap och hjälper dem att starta och driva egna verksamheter. I länder med stor informell sektor är det ofta enda möjligheten till inkomst. Pandemin har naturligtvis drabbat dessa kvinnor också. Deras inkomster har sjunkit dramatiskt, i många fall halverats, men den nyfunna styrkan och självkänslan finns ofta kvar. I ett av Hand in Hands många projekt i Indien svarade nästan alla, 96 % att de har klarat sig bättre än sina grannar som inte fått Hand in Hands stöd.

Vi vet att stöd till kvinnor ger effekt på hela familjens välbefinnande. När kvinnor får en höjd ekonomisk och social status påverkas både familjen och närsamhället. Barnen får gå i skolan, hälsan förbättras och kvinnor kan själva få mer makt över sina liv.   

Initiativtagaren Andra ”Börshajen” Farhad

Initiativtagaren Andra ”Börshajen” Farhad

Andra är sedan flera år ambassadör för Hand in Hand och har själv besökt ett av Hand in Hands projekt i Kenya:
– Där träffade jag helt fantastiska kvinnor som berättade hur de satsat allt för ett liv utan fattigdom. De drev sin egen business och kämpade ofattbart hårt i sina små, små företag – för att kunna ställa mat på bordet och skicka sina barn till skolan. Stoltheten i deras ögon gick inte att ta miste på – det var fantastiskt att se! Men, vem skyddar och hjälper dem nu? Läs hela uppropet här >>

#lyftblicken med oss!

#lyftblicken med oss!

Med #lyftblicken, uppmanar vi dig att uppmärksamma de hårt prövade entreprenörerna i Indien och Afrika.

  • Ta reda på hur världens kvinnor drabbas av pandemin! Radiotips >>
  • Prata med dina vänner, kollegor och sprid ordet >>
  • Stöd vårt arbete – hjälp oss ge fler människor träning i entreprenörskap – och en väg ut ur fattigdom!

Företagetssamarbeten

Gåvor för privatperson

Vi lyfter blicken för pandemins osynliga offer

Andra Farhad, VD Börshajen och initiativtagare till #lyftblicken

”Återhämtningen måste komma igång nu – innan det är för sent. Min förhoppning med uppropet #lyftblicken är att fler människor och företag ska uppmärksamma problemet genom att lyfta blicken, prata med vänner och kollegor samt stödja de organisationer som stöttar kvinnors utsatta entreprenörskap.”

Caroline Farberger, VD Ica Försäkring

”Hand in Hand sätter fingret på en väldigt utmanande fråga som många inte reflekterar över. Vårt beteende i pandemin är att vi vänder oss mer inåt och att lokalt går före globalt i alla trender vi ser. Jag hoppas kunna hjälpa till att öppna ögonen för vårt snäva perspektiv.”

Anna Ryott, Styrelseproffs och investerare

”Ett viktigt och inspirerande initiativ, kvinnors rättigheter och entreprenörskap ligger mig varmt om hjärtat. Jag tror mycket på entreprenörskap som ett hållbart sätt att bekämpa fattigdom och brinner för att alla barn ska få gå i skolan, inte minst flickor.”

Lena Apler, grundare Collector Bank

”Redan på hemmaplan kan man konstatera att ensam inte är stark. Vi behöver förebilder, bollplank och pepp för att orka, även i normala tider. Nu, när världen är upp och ner och vi alla lever med pandemin är det ännu viktigare. Och tänk på alla kvinnor i världen som inte åtnjuter vår sociala välfärd, utan kämpar för överlevnad. Där måste vi hitta vägar och se till att de får drägliga förhållanden och en chans att fortsätta sin entreprenörsresa för ett bra liv.”

Susanna Campbell, Investerare och styrelseproffs

”Jag tror ju verkligen på entreprenörskap som medel att skapa uthållig positiv effekt i utvecklingsländer. Ett fantastiskt fint initiativ av Andra som jag såklart står bakom.”

Eva Redhe, investerare och styrelseproffs

”Jag vet av egen erfarenhet att Hand in Hands program för kvinnligt entreprenörskap är en effektiv hjälp till självhjälp som gör skillnad i många människors liv, det är stort. Därför stödjer jag uppropet.”

Kerstin Cooley, managing partner på Brightly Ventures

Att stödja kvinnliga entreprenörer är att skapa en multipliceringseffekt. När kvinnor får vad de behöver för att lyckas och de växer, tar de hela samhällen med sig. Genom att sträcka ut en hand till de som har drabbats värst av den här pandemin och ge dem stöd och hopp bidrar vi till snabbare och mer inkluderande ekonomisk återhämtning.

Gunilla Herlitz, styrelseledamot i bl a Svenska Spel och Marginalen Bank

”Det är svårt att ens föreställa sig hur miljontals människors livsvillkor har påverkats negativt under pandemin; människor som redan innan levde på gränsen till svår fattigdom. Hand in Hands arbete är därför ännu viktigare nu och bidrar till att stötta de kvinnor som genom eget företagande kan få en chans att skapa ett drägligt liv för sig och sina familjer.”

Pernilla Ramslöv, VD Nox Consulting

”Att bekämpa fattigdom genom företagande, entreprenörskap och digitalisering ligger mig varmt om hjärtat eftersom det vi gör på NOX handlar om att bana väg för egenföretagare och hjälpa våra kunder att digitalisera deras verksamhet. Det är viktigt att vi alla lyfter blicken och sprider ordet för att få fler människor att engagera sig i frågan om att bekämpa fattigdom.”

Carola Lemne, f.d. VD Svenskt Näringsliv

”I en tid när coronakrisen slår hårt över hela världen, men extra hårt mot de som redan kämpar på gränsen känns det viktigare än någonsin att göra vad man kan för att stötta dem som behöver det bäst. Den hjälp till självhjälp och tro på människans egen inneboende entreprenörskraft som kännetecknar Hand in Hand hjälper inte bara för stunden utan på lång sikt – bättre kan det inte bli!”

Barbara Bergström, grundare Internationella Engelska skolan

”Under en resa till Kenya för några år sedan såg jag den fantastiska talangen och styrkan hos kvinnliga entreprenörer, särskild inom design. Det var djupt imponerande. De är sina länders framtid om bara villkoren i styret medger detta.”

Lena Werner, Godmother Kapitel 8

”Entreprenörskap har varit en stark väg framåt, ur många tidigare kriser. Nu har vi en kris som drabbat många branscher, alla kontinenter och många människor runt om i världen, något som vi inte sett tidigare. Det är lätt att bli hemmablind och andra’s initiativ hjälper till att lyfta blicken utanför våra egna svårigheter och med ödmjukhet kunna bistå de som är mer utsatta än vi, just nu.”

Hållbar fattigdomsbekämpning - effekten av vårt arbete

Hållbar fattigdomsbekämpning - effekten av vårt arbete

Så gör vi skillnad