Läget i Zimbabwe
Nyheter

Läget i Zimbabwe

Hand in Hand intensifierar arbetet i Zimbabwe och bygger upp självhjälpsverksamheten av jobbskapande och entreprenörsträning ytterligare. Vi har därför utökat insamlingsarbetet med flera initiativ för att finansiera både den etablerade verksamheten och startar upp verksamhet i nya områden. Allt för att hjälpa landets unga befolkning till goda framtidsutsikter.

Efter år av ekonomisk instabilitet och vanstyre visar Zimbabwe en försiktig positiv utveckling i form av svagt ökad tillväxt och längre förväntad livslängd för befolkningen, för första gången över 60 år. Torka, missväxt och en omfattande hiv/aids epidemi under 90-talet drev landet in i en ekonomisk kris, med rusande inflation som gjorde den zimbabwiska dollarn blev värdelös och övergavs som valuta 2009.

Det finns risk att den svaga optimism som kunde skönjas de senaste åren bryts av ännu en ekonomisk kris. Den nya regeringen under Emmerson Mnangwa, som valdes in i juli 2018 står inför stora utmaningar – den lokala valutan som infördes 2016 med fast växelkurs mot dollarn rasar i värde, inflationen tar fart och bränslebristen är akut.

Många zimbabwier lever i svår fattigdom, särskilt på landsbygden.  Kvinnor och ungdomar är mest utsatta, mer än hälften av befolkningen är under 15 år. Klimatförändringar, sjukdomar och arbetslöshet ökar risken att falla tillbaka i fattigdom, 65% av arbetskraften arbetar i osäkra och sårbara anställningar.

Kvinnor är de som till största delen står för familjens inkomst på landsbygden. Trots deras nyckelroll, får de bara en liten del av inkomsten och äger sällan landrättigheter, insatsvaror eller har tillgång till krediter. Deras situation är sårbar, både när det gäller inkomster och tillgång till mat. Trettiotre procent av befolkningen var undernärd 2016. Nästan 75% av Zimbabwes befolkning tillhör gruppen arbetande fattiga, dvs inkomsterna överstiger inte 3,10 dollar per dag. Med bättre tillgång till mikrofinanser eller andra medel, skulle möjligheterna till investeringar öka för entreprenörer på landsbygden. Bristen på investeringar i jordbruket gör att många har svårt att komma ur fattigdomsfällan.

Ungdomar är också en sårbar grupp, de är ofta uteslutna från arbetsmarknaden. En stor del av Zimbabwes ekonomi, drygt sextio procent är koncentrerad till den informella sektorn. Det gör att ungdomar har mycket få möjligheter att få ett stabilt jobb med säker inkomst. De blir beroende av sina föräldrar och tvingas överleva på tillfälliga, kortsiktiga jobb.

Insatser i rätt tid kan förhindra återfall i fattigdom och istället ge en ny ekonomisk trygghet, bättre levnadsvillkor och förbättrad hälsa. Det är tid för det hårt prövade folket i Zimbabwe att kunna få tillbaka tron på framtiden, se att det finns hopp och möjligheter till en bättre livssituation.

En av Zimbabwes tillgångar är att en stor del, över nittio procent av den unga befolkningen kan skriva och läsa. Det gör att det finns det en bra grund att bygga vidare på när det gäller att genomföra projekt för att stärka entreprenörskap och småföretagande. Hand in Hands projekt i Zimbabwe har hittills (oktober 2018) bidragit till att över 7 900 företag har bildats och 7 800 jobb skapats.

* Hand in Hands primära målgrupp är dem som tillhör gruppen ”arbetande fattiga” och har en inkomst på mindre än 3,10 USD per dag. Det är människor som lever på väldigt små marginaler. Läs mer om hur vi bekämpar fattigdom här>> 

Tillbaka till