Klimatsmarta bönder i Kenya
Specialprojekt

Klimatsmarta bönder i Kenya

I Kenya genomför vi ett projekt under 2016-2017 i syfte att förbättra villkoren för hundratals utsatta bönder bosatta i delstaten Baringo. Projektet är finansierat av Radiohjälpens insamling för Musikhjälpen 2015 på temat "ingen ska behöva fly undan klimatet".

Klimatförändringarna som drabbat Kenya under de senaste tio åren har orsakat bland annat svält, migration och förstärkta fattigdomsspiraler för småskaliga bönder som är beroende av sitt jordbruk för mat och uppehälle. Syftet med vårt miljöprojekt är att förebygga de förödande effekter som ihållande torka och klimatförändringar bidrar till för småskaliga jordbrukare.

Två specifika mål har satts upp för projektet i syfte att förbättra utsatta bönders förmåga att:

  • Anpassa sitt jordbruk till grödor som är resistenta mot torka.
  • Bevara det lokala ekosystemet och jordförhållanden.

Projektets målgrupp är 675 jordbrukare – varav 80% är kvinnor och 20% är unga vuxna – som Hand in Hand mobiliserar i självhjälpsgrupper och tränar under 18 månader. Bönderna får träning och support inom följande resiliensbyggande områden:

  • Diversifiering av grödor för att sprida risker vid torka och för att öka skördar.
  • Grödor som är resistenta mot torka.
  • Trädplantering för minskad jorderosion och ökad fuktighet i jordbruksområden, vilket i sin tur ökar skördar.
  • Biodling för korspollinering av grödor för att öka skördad.
  • Hand in Hands träning i hållbart jordbruksföretagande.
  • Skapandet av jordbrukskooperativ för att samla skördar och resurser, och länkande till en större marknad för ökad uthållighet av jordbruksföretag.

Träningen bidrar till att stärka bönder i ett mer och mer svårarbetat jordbruksklimat. Projektet implementeras av Hand in Hand Eastern Africa (HiH EA) och sker i nära samarbete med lokala partners såsom Ministry of Agriculture and Livestock, Ministry of Environment and Natural Resource African Beekeepers Limited, Kenya Bureau of Standards och County Ministry of Co-operatives.

Jordnöten är ett exempel på en gröda som är resistent mot torka och som bönderna inom projektet tränas i att odla.

En av självhjälpsgrupperna som deltar i projektet.

Hand in Hand Eastern Africa länkar bönder till träning i biodling och trädplantering för att diversifiera sina inkomstkällor.

Men också för att bidra till ett hållbart ekosystem och förbättrade jordförhållanden.

Tillbaka till Projektarkiv