Jobs for Change - andelsprojektet ska lyfta 12.000 människor i Kenya
Specialprojekt

Jobs for Change - andelsprojektet ska lyfta 12.000 människor i Kenya

Från julinsamlingen 2017 bedriver Hand in Hand andelsprojektet ”Jobs for Change” i Kajiado county i Kenya. Projektet löper under två år och kommer att bidra till att 12.000 människor får hjälp att ta sig ur fattigdom. Som andelsägare i projektet får man följa projektets utveckling med löpande rapporter och möjlighet att besöka byn och se med egna ögon vilka framsteg som gjorts.

Effekterna av klimatförändringarna medför katastrofala följder på samhällena i Kajiado county i Kenya. Det påverkar både människor och djur. När torka och vattenbrist uppstår minskar deras matförsörjning och livsmiljön skadas. Det bidrar också till ökad sjukdom hos både människor och djur. Dessutom har bara hälften av alla vuxna i Kajiado den mest grundläggande skolutbildningen, vilket ytterligare försvårar deras möjligheter att ta sig ut fattigdom. Det råder även stor ojämlikhet mellan män och kvinnor på grund av kulturella normer som marginaliserar kinnor inom familjen och samhället. Eftersom kvinnor har en nyckelroll för att säkerställa familjens och barnens välbefinnande, är deras begränsade roll även negativt för fattigdomsbekämpning.

Andelsprojektet Jobs for Change! fokuserar på att minska fattigdom genom utbildning i entreprenörskap och genom att stärka kvinnors företagande. Det görs genom att implementera Hand in Hands modell för jobbskapande, som fokuserar på träning och utbildning i att starta och driva ekonomiskt och miljömässigt hållbara verksamheter. Projektet kommer att förändra livet för mer än 12.000 människor i Kajiado county.

Det här kommer att hända

Under projektets gång kommer 3.500 personer, främst kvinnor och ungdomar, att utbildas och tränas för attsedan starta ett litet företag. Speciella insatser görs för att öka kunskapen när det gäller klimatsmart jordbruk och torkresistenta grödor. Vi beräknar att 2.500 företag kommer att startas, där varje företag beräknas ge försörjning åt fem människor. Totalt kommer hela projektet att resultera i 3.700 nya jobb. 

Ta del av entreprenören Leinas berättelse nedan, som har tagit del av ett Hand in Hands tidigare projekt i området. Leina vittnar om vad projektet betytt för henne och hur det har förändrat hennes liv. På liknande sätt kommer människor i Jobs for Change! få hjälp att förändra deras livssituation. 

Tillbaka till Projektarkiv