Satsa på en julgåva med garanterad avkastning!
Pressmeddelande

Satsa på en julgåva med garanterad avkastning!

Årets julinsamling går till andelsprojektet ”Jobs for Change” i Kajiado county i Kenya. Genom att köpa andelar i detta projekt får du en unik möjlighet att bidra till att 12.000 människor får hjälp att ta sig ur fattigdom. Som andelsägare får du även möjlighet att följa projektets utveckling med löpande rapporter och möjlighet att besöka byn och se med egna ögon vilka framsteg som gjorts.

Effekterna av klimatförändringarna medför katastrofala följder på samhällena i Kajiado county i Kenya. Det påverkar både människor och djur. När torka och vattenbrist uppstår minskar deras matförsörjning och livsmiljön skadas. Det bidrar också till ökad sjukdom hos både människor och djur. Dessutom har bara hälften av alla vuxna i Kajiado den mest grundläggande skolutbildningen, vilket ytterligare försvårar deras möjligheter att ta sig ut fattigdom. Det råder även stor ojämlikhet mellan män och kvinnor på grund av kulturella normer som marginaliserar kvinnor inom familjen och samhället. Eftersom kvinnor har en nyckelroll för att säkerställa familjens och barnens välbefinnande, är deras begränsade roll även negativt för fattigdomsbekämpning.

Vår lösning med din hjälp!

Andelsprojektet Jobs for Change! fokuserar på att minska fattigdom genom utbildning i entreprenörskap och genom att stärka kvinnors företagande. Det görs genom att implementera Hand in Hands modell för jobbskapande, som fokuserar på träning och utbildning i att starta och driva ekonomiskt och miljömässigt hållbara verksamheter. Projektet kommer att förändra livet för mer än 12.000 människor i Kajiado County.

– Det här är ett unikt tillfälle att få stötta ett konkret projekt och dessutom kunna följa det löpande med rapporter och se hur projektområdet i Kajiado utvecklas och blomstrar. Vi hoppas att såväl företag som privata givare vill ta chansen och satsa på detta. Istället för att företaget ger en traditionell gåva till en hjälporganisation så erbjuder vi ett konkret projekt, säger Sofie Borgudd, Insamlingsansvarig för Hand in Hand Sweden. 

Under projektet tid kommer 3.500 personer, främst kvinnor och ungdomar, att utbildas och tränas för att sedan starta ett litet företag. Speciella insatser görs för att öka kunskapen när det gäller klimatsmart jordbruk och torkresistenta grödor. Vi beräknar att 2.500 företag kommer att startas, där varje företag beräknas ge försörjning åt fem människor. Totalt kommer hela projektet att resultera i 3.700 nya jobb.

Tusentals nya jobb ger nya levnadsvillkor med trygg inkomst för familjen, förbättrad hälsa för alla och fler barn i skolan. En dyster framtid blir istället en framtid med hopp och möjligheter.

Tillbaka till