Inget hindrar målmedvetna Felistus
Entreprenörer

Inget hindrar målmedvetna Felistus

Felistus Katende lät inte grusade framtidsplaner stoppa henne. Trots missad skolgång och förlorad drömutbildning fortsatte hon kämpa för att nå sitt mål om en bättre tillvaro. Med sig på vägen tog hon flera andra kvinnor i byn.

Felistus Katende är född och uppvuxen i byn Kalivini i östra delen av Kenya. Hon är gift, har fyra barn och är aktiv medlem i självhjälpsgruppen Kaliku. Liksom många andra kvinnor i byn kunde Felistus inte läsa vidare efter grundskolan eftersom familjen inte hade råd att betala skolavgifterna. Men trots att hon inte kunde vidareutbilda sig, vägrade Felistus ge upp drömmen om en bättre tillvaro. Hon satsade på det liv som hon under uppväxten sett sina föräldrar leva, med boskap, jordbruk och odling. Detta blev hennes inkomstkälla, även efter att hon gift sig och skaffat barn.

Bildade självhjälpsgrupp med tydligt mål

Felistus starka önskan om att göra livet bättre ledde till att hon i juni 2018 bildade en grupp med fyrtio andra kvinnor i byn.

Visionen om en ökad ekonomisk och social välfärd hos gruppmedlemmarna stötte dock på motgångar eftersom de flesta kvinnorna i gruppen saknade erfarenhet av samarbete och gruppdynamik. Detta ledde till stort bortfall av medlemmar och de 20 som var kvar saknade sammanhållning.

Entreprenörskapsutbildning och ett snabbt växande kapital

I januari 2019 kom gruppen i kontakt med Hand in Hand och projektet ”Fight Poverty Through Entrepreneurship”.

Felistus påbörjade då, tillsammans med de andra kvinnorna, Hand in hands utbildning. Under entreprenörskapsutbildingen lärde de sig att spara, investera och bokföra. De tränades i att driva ett mindre företag och påbörjade ett gemensamt sparande inom gruppen.

Inom fjorton månader hade de tillsammans sparat ihop hela 150 000 KSH (Kenyanska shilling) – nästan 12 000 SEK. Sparkapitalet ger förutsättningar för medlemmarna att låna pengar för att kunna finansiera nystartade och befintliga småföretag.

Under Hand in Hands utbildning fick gruppen också lära sig att tillverka tvättmedel. Vanligtvis köper de ingredienser för ungefär 600 KSH, vilket ger fyrtio liter flytande tvättmedel och en nettoinkomst på 1200 KSH. Av dessa pengar går 30 KSH till var och en av gruppmedlemmarna och 600 KSH till det gemensamma sparandet.

Miljövänligt sparande

Med hjälp av Hand in Hand beviljades Felistus ett lån på 10 000 KSH (cirka 800 kronor) och hon använde pengarna till att investera i en energisparande kamin och en get.

Den energisnåla kaminen och möjligheten att tillverka egna kolbriketter gör att Felistus nu kan lägga undan omkring 80 KSH dagligen. Nu både spar hon de pengar som tidigare spenderades på kol och ved och bidrar till en bättre miljö.

I framtiden hoppas Felistus få ytterligare ett lån för att, tillsammans med sina egna besparingar, köpa fler getter och kommersialisera sin getuppfödning.

Bidra till förändring!

Som Entreprenörsfadder är du med och bekämpar fattigdomen varje månad, året runt. Du stöttar inte bara en blivande entreprenör – utan alla som lever i fattigdom och utsatthet och kämpar för att stå på egna ben.

Bli entreprenörsfadder

Tillbaka till