INDISKA MILJÖENTREPRENÖRER TJÄNAR PENGAR PÅ ATT SKAPA EN BÄTTRE MILJÖ
Våra specialprojekt

INDISKA MILJÖENTREPRENÖRER TJÄNAR PENGAR PÅ ATT SKAPA EN BÄTTRE MILJÖ

En av de mer framgångsrika affärsmodeller som lärs ut till medlemmarna i Hand in Hands självhjälpsgrupper är en verksamhet som kan tyckas oglamorös och slitsam i våra ögon: sopsortering.

Faktum är dock att de runt 5 000 sopsorterarna kan försörja sig själva och sina familjer genom arbetet som dessutom bidrar till att skapa en hållbar miljö i de indiska byar och städer som är svårt drabbade av miljöproblem.

 Hand in Hands tränare lär ut affärsmodellen om hur sopor kan samlas in från hushåll för att sedan sorteras och säljas vidare till återvinnare. Sopinsamlarna kallas för Green Friends och utrustas med uniformer och trehjulingar med stora flak på vilka de färdas och knackar dörr i samhällen som ofta saknar all form av sop och avfallshantering. Green Friends tar en liten avgift från varje hushåll de samlar in avfall ifrån. Till dags dato har drygt 402 092 hushåll anslutit sig till återvinningssystemet! På en sorteringscentral sorteras sedan soporna noggrant. Green Friends kan sedan sälja plast och metallavfall till återvinnare som sedan ser till att återanvända materialet. Det organiska avfallet läggs på komposter där det blandas med maskar. Av det organiska hushållsavfallet skapas efter 90 – 100 dagar näringsrik jord som sedan säljs vidare till bönderna i närheten som ett billigare och mer miljövänligt alternativ till andra gödningsmedel.

På så vis skapas intäkter från tre håll: avgifter för insamlingen från hushållen, försäljningen av plast och metall samt försäljningen av gödningsmedel. Detta ger i regel tillräckliga intäkter för att en kvinna som börjat arbeta som Green Friend kan försörja sin familj och betala skolavgifter för sina barns skolgång.

Jayamary, Green Friend i staden Uthiramerur i delstaten Tamil Nadu, berättar:

– Tidigare arbetade jag utan regelbunden ersättning som barnpassare på ett daghem. Efter att jag anslutit mig till Hand in Hand och börjat arbeta som Green Friend kan jag varje månad se fram emot att få betalt. Uniformen som jag bär när jag arbetar ger mig dessutom en viss status och roll i samhället som jag tidigare saknat.

Klicka här för att läsa mer om vårt miljöprojektet Recycle for Life

Tillbaka till Specialprojekt