IKEA FOUNDATION SATSAR PÅ KLIMATSMARTA JOBB
Nyheter

IKEA FOUNDATION SATSAR PÅ KLIMATSMARTA JOBB

Hand in Hand och IKEA Foundation har påbörjat ett gemensamt projekt för att skapa arbetstillfällen och en mer miljövänlig framtid för tusentals kvinnor och ungdomar i Kenya. 

Under 4 år kommer IKEA Foundation* att stötta projektet med sammanlagt 30 miljoner kronor. Målet med projektet är att skapa drygt 43 000 klimatsmarta jobb, framförallt inom jordbrukssektorn, för fattiga kvinnor bosatta på den kenyanska landsbygden. Dessutom kommer Hand in Hand att träna och utbilda cirka 4800 ungdomar i entreprenörskap i syfte att öka deras förutsättningar att ta sig in på arbetsmarknaden i ett land där nästan 80 % av de arbetslösa är under 34 år.

Fokus på att bekämpa de globala klimatförändringarna
Det var i juni förra året, som IKEA Foundation tillkännagav att de skulle donera 1 miljard euro till projekt ämnade att bekämpa de globala klimatförändringarna. Samarbetet med Hand in Hand är ett av de första projekten inom detta och utgör en viktig del av arbetet.

”Vi har valt att stödja Hand in Hands arbete med 30 miljoner kronor eftersom vi tror att barn får en bättre framtid om deras föräldrar har en hållbar försörjning, säger Jonathan Spampinato som är ansvarig för kommunikation på IKEA Foundation. Vårt samarbete med Hand in Hand kommer att hjälpa tusentals kvinnor och ungdomar i Kenya att skapa jobb och verksamheter som är motståndskraftiga mot klimatförändringar”.

Kompletterande komponent i vår arbetsmodell
Hand in Hands arbete under projektet utgår från vår unika arbetsmodell för hjälp till självhjälp, men kompletteras med ytterligare en komponent: motståndskraft mot klimatförändringar. Vi kommer bland annat att utbilda projektets deltagare i ekologisk odling, trädplantering och effektivare vattenanvändning i syfte att bidra till ”gröna verksamheter”.

”Utsatta och fattiga människor på landsbygden är de som drabbas hårdast av klimatförändringarna, säger Pauline Ngari, Generalsekreterare för Hand in Hand Eastern Africa. Att minska dem och anpassa oss till nuvarande förutsättningar är viktigare än någonsin. Vi tackar IKEA Foundation som tar sitt ansvar och tillåter oss att ta vårt”.

* IKEA Foundations målsättning är att skapa en hållbar utveckling genom att finansiera långsiktiga och holistiska projekt i några av världens fattigaste länder. Fokus ligger på barn och att tillgodose deras fundamentala behov av ett hem, god hälsa, hållbar familjeinkomst, samtidigt som de hjälper samhällen att bekämpa och motstå klimatförändringar. 

Tillbaka till