HUBBAR SKAPAR STARKARE ENTREPRENÖRER I INDIEN
Nyheter

HUBBAR SKAPAR STARKARE ENTREPRENÖRER I INDIEN

Hand in Hands och Läkarmissionens betydelsefulla samverkan har pågått sedan 2008, med fokus på alfabetisering, jobbskapande och möjligheter att förbättra kvinnliga småföretagares produktivitet och konkurrenskraft.

Vårt senaste samarbete fokuserar framförallt på det senare, då vi har påbörjat en fortsättning på det projekt som genomfördes i den indiska delstaten Tamil Nadu under 2012-2013. Målet med det projektet var att utveckla vår arbetsmodells fjärde fas, expansion/market linkage, genom att skapa hubbar för att hjälpa små företag att växa och bli starkare.

Hubbarna fungerar som tränings- och produktionscenters där småföretagare inom samma bransch går ihop för att, tillsammans, kunna matcha efterfrågan och de krav som marknaden ställer. Inom hubbarna – som drivs av entreprenörerna själva med hjälp av personal från Hand in Hand – utförs olika typer av aktiviteter, till exempel marknadsresearch, kvalitetskontroller, träning i paketering av beställningar, märkesprofilering, ordermottagning etc. Fördelarna med småföretagarnas samarbete är flera, de kan till exempel producera större volymer samt säkerställa att varorna håller en konsekvent och tillräckligt hög standard.

Under 2012-2013 utvecklades fyra hubbar

  • en mejerihubb, ett sömnadsföretag, en broderihubb och en hantverkshubb
  • som innebar att över 1000 kvinnliga småföretagare fick fortsatt företagsstöd. Målet med Hand in Hands och Läkarmissionens nuvarande projekt är att fortsätta stödja de fyra hubbarna så att de, vid projektets slut om två år, är tillräckligt starka för att klara sig utan hjälp och ekonomisk finansiering från Hand in Hand och Läkarmissionen. Projektet med hubbarna är vidare en viktig komponent för att hjälpa småföretagen att ta sig från den informella sektorn till den formella.
Tillbaka till