Hoist Group bekämpar barnarbete i Indien

Hoist Group tycker att det är viktigt att engagera sig i omvärlden och att ge tillbaka det man kan. Efter att ha stöttat ett byprojekt via Hand in Hand bestämde sig Hoist Group för att engagera sig i barns rätt för att få gå i skolan genom att finansiera ett av våra skolprojekt i Indien. Företagets CSR-arbete har stor betydelse internt och många av de anställda känner sig delaktiga i projektet.

”Vi uppfattar Hand in Hand som en organisation som drivs av frivilligt arbete och där målen är tydliga, det vill säga att skapa välstånd och att undvika bidragsfällan för mottagaren. Vårt bidrag kommer fram direkt vilket vi också följer upp genom att besöka vårt projekt årligen”.

– Malcolm Lindblom, CEO för Hoist Group

Vill du också engagera dig för en bättre värld? Kontakta oss idag.