HEALTH IS WEALTH
Entreprenörer

HEALTH IS WEALTH

Menaka förstod inte varför hon kände sig konstant trött och utmattad. Utåt såg hon frisk ut, men hennes inre sa något helt annat och det oroade henne.

Det var först när Hand in Hand India anordnade en hälsoundersökning i byn där Menaka bor som hon fick svar på vad felet var. Hon led av blodbrist, något som är förhållandevis vanligt bland kvinnor på den indiska landsbygden. Av sjukvårdspersonalen fick hon järntabletter och rådet att ändra sin diet.

  • Nu äter jag mycket mera frukt och grönt, berättar Menaka. Och skillnaden är avsevärd.
  • Nu känner jag mig inte trött längre och jag utför återigen mitt arbete med stor energi.

Det förekommer ofta ett glapp mellan den sjukvård som den indiska regeringen erbjuder och människorna som bor på landsbygden. Sjukvården når inte ut till stora delar av landets befolkning och många människor känner inte till vilka medborgerliga rättigheter de har både när det gäller hälsa och annat. Hand in Hand arbetar för att motverka det genom att bland annat:

  • fungera som en länk mellan människor och de tjänster som regeringen erbjuder
  • främja förebyggande hälsovård genom att till exempel informera människor om hälsofrågor, god hygien och sanitet samt en bra diet
  • förse befolkningen på landsbygden tillgång till grundläggande hälso- och sjukvård
Tillbaka till Entreprenörer