HÄR SES VI I ALMEDALEN 2016
Nyheter

HÄR SES VI I ALMEDALEN 2016

Den tredje juli drar årets Almedalsvecka i Visby på Gotland igång och vi kommer att vara på plats. I år arrangerar vi två seminarier som du är varmt välkommen att komma och lyssna på. Under vårt ena seminarium diskuterar ideell sektor och näringslivet möjligheterna och hoten för att eliminera fattigdomen till 2030. Det andra seminariet lyfter kvinnors hälsosituation i Indien och vårt arbete för att förbättra deras livsvillkor.

En värld utan fattigdom 2030 – hot och möjligheter

Datum: söndagen den 3 juli kl. 16.00-17.00
Plats: SIDA:s scen Sverige i Världen, Donnersgatan 6 i Visby
Deltagare: Charlotte Bohman (Hand in Hand Sweden), Mohamed Yahja (UNDP) och Malin Ripa (Volvo Group)
Moderator: Ylva Bergman (OmVärlden)

FN:s nya globala utvecklingsmål nummer ett fokuserar på att eliminera världsfattigdomen innan 2030. Tillsammans med UNDP och OmVärlden anordnar vi ett seminarium som ger en överblick av dagens fattigdomssituation och belyser både möjligheterna och hoten som måste övervinnas för att lyckas. Deltagare från den ideella sektorn och näringslivet kommer att debattera ämnet utifrån sina perspektiv.

Kan du inte vara på plats? I så fall kan du ta del av diskussionerna ändå. Seminariet kommer nämligen att streamas live här, men kan även ses i efterhand.

Hälsosituationen för Indiens kvinnor

Datum: tisdagen den 5 juli, kl. 17.50-19.00
Plats: fartyget M/S Sigrid, Visby hamn
Deltagare: Charlotte Bohman (Hand in Hand Sweden), Paul Sharma (Människorättsjurist) och Paula Ternström (skådespelare)
Moderator: Alexandra Charles (1,6 & 2,6 miljonerklubben)

Den utbredda fattigdomen i Indien har stor negativ påverkan på människors hälsa och begränsar tillgången till den mest basala sjukvård. Allra värst drabbas kvinnor. Det här seminariet arrangeras tillsammans med 1,6 & 2,6 miljonerklubben och diskuterar bland annat konsekvenserna av kvinnors ohälsa i Indien samt varför det är viktigt att arbeta integrerat med fattigdom och hälsa. Dessutom berättar vi om det specialprojekt med fokus på kvinnors hälsa som vi just nu genomför i Indien.

Hoppas att vi ses i Almedalen!

Tillbaka till