KVINNORS HÄLSA I INDIEN
Nyheter

KVINNORS HÄLSA I INDIEN

Den utbredda fattigdomen i Indien har stor påverkan på människors hälsa och begränsar tillgången till den mest basala sjukvården.

Okunskap, bristfällig sjukvård och kvinnors lägre ställning i samhället bidrar till att kvinnor och flickor bosatta på landsbygden drabbas värst. Det bidrar till en negativ spiral i form av fattigdom, ohälsa och övergrepp –  med konsekvenser för både dem själva såväl som deras barn.

En kvinnlig hälsorörelse i Indien

Med utgångspunkt från denna situation genomför Hand in Hand det 3-åriga projektet ”Women’s Health Movement India” som finansieras av Svenska PostkodLotteriet. Delar av projektet genomförs i samarbete med 1,6 miljonerklubben. Målsättningen med projektet är att förbättra hälsosituationen för 25 000 kvinnor bosatta på landsbygden i den indiska delstaten Madhya Pradesh. Insatserna fokuserar på att:

  • Öka kvinnornas kunskap om hygien, sanitet och näringslära i syfte att förbättra sin egen såväl som sina barns hälsa.
  • Informera kvinnorna om den offentliga sjukvård de har rätt till.
  • Stärka kvinnors självförtroende och ställning i familjen och samhället.

Under projektet mobiliseras kvinnor i självhjälpsgrupper och får nödvändig kunskap och kapacitet för att kunna föra projektet vidare när det når sitt slut.

1,6 miljonerklubben besöker projektet

I februari besökte vår generalsekreterare Charlotte Bohman projektet tillsammans med 1,6 miljonerklubbens styrelsemedlem Harriet Gillberg och deras ambassadörer Gabriella Svanberg och Paula Ternström. På plats i Madhya Pradesh fick besökarna träffa Hand in Hands lokala personal som håller i hälsoutbildningarna samt kvinnorna som utbildas. Behoven är många gånger oerhört basala. Kvinnorna får till exempel lära sig att tvätta händerna med tvål och vatten istället för med sand. Utbildarna talar även om menstruation som är ett tabubelagt ämne och därmed leder till onödigt lidande och infektioner. Kvinnorna uppmanas även att ta sig till en förlossningsklinik inför förlossningar, istället för att föda barnen hemma.

Kvinnorna får vidare lära sig att äta rätt för att undvika undernäring och järnbrist som är vanligt – 50 % av kvinnorna i Indien beräknas lida av järnbrist. Då majoriteten av kvinnorna är analfabeter sker utbildningen med hjälp av olika pedagogiska verktyg, till exempel genom spel, teaterföreställningar och bilder.

Health is wealth

Fattigdom och dålig hälsa går hand i hand. Utsatta människor lever ofta i miljöer som påverkar deras hälsa negativt och där det ges begränsade möjligheter att få vård och hjälp. När man är sjuk är det dessutom svårt att arbeta och ta hand om familjen. Insatser i syfte att förbättra människors hälsa och förebygga sjukdomar är därför en viktig del i vårt arbete för att bekämpa världsfattigdomen och medför en stor förbättring i vardagen för kvinnor och deras familjer.

Stöd vår unika arbetsmodell med fokus på familjers försörjning, barns skolgång, hälsa, miljö och demokratiska rättigheter.

Tillbaka till