HAND IN HAND OCH 1,6 & 2,6 MILJONERSKLUBBEN I GEMENSAMT PROJEKT
Nyheter

HAND IN HAND OCH 1,6 & 2,6 MILJONERSKLUBBEN I GEMENSAMT PROJEKT

Kvinnors hälsosituation i Indien är katastrofal. Var tionde minut dör en kvinna i Indien till följd av förlossningskomplikationer, spädbarnsdödligheten är hög och många kvinnor är undernärda och lider av järnbrist.

Den utbredda fattigdomen som råder i Indien har stor påverkan på människors hälsa och begränsar tillgången till den mest basala sjukvård. Många människor lider av bristfällig sanitet och har dålig kunskap om till exempel näring och hygien, och den befintliga sjukvården når ofta inte ut till människor som är bosatta på landsbygden (det vill säga 70 % av den totala befolkningen i Indien). Det bidrar till att människor blir sjuka och inte får den vård de behöver. Allra värst drabbas kvinnor och flickor.

Med utgångspunkt från den svåra situationen som råder för kvinnor och flickor i Indien lanserade Hand in Hand nyligen projektet ”Women’s Health Movement, India”. Det 3-åriga pilotprojektet finansieras av Svenska PostkodLotteriet, och delar av projektet kommer att utföras i samarbete med 1,6 & 2,6 miljonersklubben som har lång erfarenhet av att jobba med kvinnors hälsa.

Målsättningen med projektet är att förbättra hälsosituationen för 25 000 kvinnor i 50 utvalda distrikt i den indiska delstaten Madya Pradesh. Att aktivt arbeta med att öka både mäns och kvinnors kunskap om kvinnors hälsa stärker dessutom indiska kvinnors roll i familjen såväl som i samhället – det innebär nya möjligheter att kunna förbättra den fattigdomssituation som många av dem lever i.

Vi hoppas att detta projekt kommer att bli så framgångsrikt att det kan genomföras i andra länder med liknande hälsoutmaningar!

Tillbaka till