HAND IN HAND I ALMEDALEN
Nyheter

HAND IN HAND I ALMEDALEN

I år är vi på plats under Almedalsveckan i Visby för att dels anordna två seminarier tillsammans med Forum Syd respektive Läkarmissionen samt för att delta vid ”Ideella organisationers dag” som organiseras av Grant Thornton. Hoppas att vi ses vid något av följande tillfällen:

Tisdag 30 juni

08.00 – 09.00 Hållbar miljö – en förutsättning för effektiv fattigdomsbekämpning

De globala miljöproblemen är idag en gigantisk utmaning. Fattiga människor drabbas hårdast av den negativa miljöpåverkan i länder med snabb ekonomisk utveckling. Detta seminarium lyfter frågan om att miljön är en avgörande faktor för att effektivt och långsiktigt bekämpa världsfattigdomen. I seminariet diskuteras också konkreta åtgärder för att integrerat arbeta med miljö och fattigdomsbekämpning, samt civilsamhällets roll för att på lokal nivå möjliggöra att människors grundläggande rättigheter tillgodoses.

 • Arrangörer: Forum Syd, Hand in Hand
 • Medverkande: Maria Johansson, tematisk rådgivare miljö, Forum Syd; Charlotte Bohman, generalsekreterare, Hand in Hand Sweden; Kerstin Lundgren, biståndspolitisk talesperson, Centerpartiet; Elsa Håstad, avdelningschef, Sida
 • Moderator: Erik Halkjaer, OmVärlden
 • Plats: Sidas scen ”Sverige i världen”, Donnersgatan 6

(Seminariet kommer att streamas)

12.00 – 13.00 Gör biståndet nytta och hur vet vi det?

Är ett 90-konto en tillräcklig garanti för att visa att hjälpen når fram? Hur vet vi att pengarna används till det som utlovats?

 • Arrangörer: Grant Thornton
 • Medverkande: Erik Lysén, Svenska Kyrkan; Charlotte Bohman, Hand in Hand Sweden; Gerda Larsson, Charity Rating; Lena Hörnblad, Svensk Insamlingskontroll
 • Moderator:Ulrika Carlsson, Centerpartiet
 • Plats: Strandvägen H525

13.00 – 13.20 Charlotte Bohman berättar historien om Hand in Hand

 • Arrangörer: Grant Thornton
 • Plats: Strandvägen H525

14.00 – 15.00 Vinnare eller förlorare i kampen om det ideella engagemanget?

Hur möter de ideella organisationerna dagens behov? Vad krävs i framtiden för att attrahera medlemmar och givare?

 • Arrangörer: Grant Thornton
 • Medverkande: Alexander Bengtsson, EXPO; Martin Björgell, Scouterna; Charlotte Bohman, Hand in Hand Sweden; Inger Ashing, Rädda Barnen; Maria Ros Jernberg, FRII
 • Moderator: Staish Sen, Kaleidoscope
 • Plats: Strandvägen H525

Onsdag 1 juli

16.00 – 17.30 Att leda den goda viljan – vad är konstruktiv välgörenhet?

 • Arrangörer: Social Venture Network, MiL Foundation
 • Medverkande: Charlotte Petri Gornitzka, Generaldirektör, Sida; Eliza Kücükaslan, Moderator, SVN; Sara Wettergren, VD, Hungerprojektet; Mats Hermansson, Domprost, Visby; Charlotte Bohman, Generalsekreterare, Hand in Hand Sweden
 • Plats: Donnerska huset, Donnersgatan 1

Torsdag 2 juli

10.00 – 11.00 Kvinnors entreprenörskap – nyckeln till effektiv fattigdomsbekämpning!

En inspirerande dialog mellan Charlotte Bohman, Generalsekreterare Hand in Hand Sweden och Johan Lilja, Direktor, Läkarmissionen. Seminariet belyser det unika samarbetet mellan Hand in Hand och Läkarmissionen där organisationerna har utvecklat en effektiv modell där entreprenörskaps- och alfabetiseringsträning genererar hållbara resultat. Vi tror att hjälp till självhjälp och individens egen kraft att bli ekonomiskt aktiv är ett långsiktigt sätt att bekämpa världsfattigdomen.

 • Arrangörer: Hand in Hand, Läkarmissionen
 • Medverkande: Charlotte Bohman, Generalsekreterare, Hand in Hand; Johan Lilja, Director, Läkarmissionen
 • Plats: Sidas scen ”Sverige i världen”, Donnersgatan 6

(Seminariet kommer att streamas)

Tillbaka till