Hand in Hand får 10 miljoner kronor av Svenska Postkodlotteriet
Pressmeddelande

Hand in Hand får 10 miljoner kronor av Svenska Postkodlotteriet

Svenska Postkodlotteriet meddelade under gårdagens förmånstagarfest att de fortsätter stödja Hand in Hands arbete med att bekämpa fattigdom med 10 miljoner i basstöd och ytterligare 12 miljoner för ett specialprojekt i Namibia tillsammans med Star for Life.

Svenska Postkodlotteriet kommer under det kommande året att stötta Hand in Hands arbete med 10 miljoner kronor i basstöd, och utöver det beviljades Star for Life 12 miljoner kronor för ett specialprojekt i Namibia där Hand in Hand är samarbetspartner.

– Vi är oerhört stolta och glada över samarbetet med Svenska Postkodlotteriet, vilket möjliggör att miljontals människor har tagit sig ur fattigdom. Sedan start har Hand in Hand skapat och vidareutvecklat fler än 2,1 miljoner företag vilket genererat drygt 3,2 miljoner jobb! Med stödet från Svenska Postkodlotteriet vidareutvecklar vi nu vårt framgångsrika arbete i programländerna, säger Richard Nordström, generalsekreterare för Hand in Hand Sweden.

Ljusare framtid för människor i Zimbabwe

Tack vare Postkodlotteriets basstöd, som dessutom höjdes med tre miljoner jämfört med föregående år, kan vi fortsätta att bygga upp Hand in Hands verksamhet i Zimbabwe. Bland annat fortsätter vi att utveckla av vårt ”Job Creation Programme” i landet. Under 2017 har programmet tack vare basstödet resulterat i över 4900 nystartade företag vilket innebär minst lika många nya jobb. 

Postkodlotteriet stöttar även sedan 2017 ett pågående specialprojekt i Zimbabwe som också genomförs i samarbete med Star for Life. Projektet syftar till att stärka hälsomedvetenhet, motivation och försörjningsmöjligheter hos marginaliserade ungdomar som lever med eller är utsatta för HIV/Aids. Förutom motivationshöjande aktiviteter och entreprenörsskapsträning, kommer zimbabwiska ungdomar att få stärkt självförtroende, motivation och verktyg för att förändra sin livssituation. Projektet bidrar inte bara till stärkta individer utan skapar också ledstjärnor för en ljusare framtid i Zimbabwe.

Tillbaka till