MÅL 8: ”ANSTÄNDIGA ARBETSVILLKOR OCH EKONOMISK TILLVÄXT”

MÅL 8: ”ANSTÄNDIGA ARBETSVILLKOR OCH EKONOMISK TILLVÄXT”

Avskaffande av tvångsarbete, modernt slaveri och människohandel, och säkra att barnarbete och användning av barnsoldater upphör till år 2030 är målsättningen. En del i arbetet är att skapa goda förutsättningar för privat företagande och entreprenörskap. Målet är även specifik mot att minska den andel ungdomar som varken arbetar eller studerar. Hand in Hand bidrar direkt till detta mål genom sin unika entreprenörskapsmodell och specialprojektet där ungdomar får grundläggande kunskap och redskap för att starta egna hållbara företag.
MÅL 8: ”ANSTÄNDIGA ARBETSVILLKOR OCH EKONOMISK TILLVÄXT”

Enligt mätningar från FN beräknas omkring 50 procent utav befolkningen i Kenya leva under fattigdom varav majoriteten är kvinnor. I Kenya är situationen desperat med stigande siffor över ungdomsarbetslösheten som närmar sig 14 miljoner människor i åldern 15-35 år. Det är 30 procent av hela Kenyas befolkning. Detta medför flera negativa konsekvenser såsom utsatthet, fattigdom och instabilitet i samhället.

Hand in Hand Youth Program – Ett treårigt projekt startades i oktober 2015 i Kenya där målet är att utbilda 7000 unga män och kvinnor i entreprenörskap. Projektet, som är finansierat av Svenska Postkodlotteriet, är ämnat att jobba mot det växande problemet med arbetslöshet i Kenya med fokus på jobb som en lösning för att hjälpa utvecklingen i landet. Målet är att främja fred och tillväxt. Hand in Hand arbetar med att förbättra ungdomars livsvillkor genom att ge hopp och en konkret plan för att bygga en hållbar inkomst. Under projektets gång ska 7000 ungdomar, både kvinnor och män i åldrarna 18–25 tränas inom entreprenörskap i så kallade ”Business Clubs”. Även ungdomar under 18 år kommer att få entreprenöskapsträning, men då som en aktivitet utanför deras studier. Utbildningens syfte är att bidra till en ökad motivation och kunskap där ungdomarna själva sedan ska kunna starta sina egna företag. Projektet ska bidra till att 2800 företag skapas vilket kommer att resultera i 4000 nya jobb. Ett långsiktigt mål är att höja statusen för egenföretagande i landet, att göra entreprenörskap till ett mer attraktivt alternativ än vad det är idag i jämförelse med anställning. Ökad ekonomisk aktivitet, minskade inkomstskillnader ger ekonomisk tillväxt som med tiden påverkar hela samhället positivt.

Vinnarna får besöka Sverige

En del av Hand in Hand Youth Program är entreprenörskapstävlingen Hand in Hand Youth Award. Fyra vinnare koras av de ungdomar som presenterar de bästa affärsidéerna. Priset  blir en resa till Sverige för att få ytterligare inspiration för sina idéer att utvecklas som entreprenörer och jobba vidare med sina affärsidéer.

I december 2016 hade projektet nått halvtid, 222 stycken ”Business Clubs” hade då startats där 3488 ungdomar blivit tränade i entreprenörskap. Genom denna träning har även 225 olika företag startats som har lett till 388 nya jobb.

Läs hur vi bidrar till 13 av 17 globala mål – en översikt