MÅL 2: "INGEN HUNGER"

MÅL 2:

Mål 2 handlar om att avskaffa hunger, uppnå trygg livsmedelsförsörjning, bättre kosthållning och främja ett hållbart jordbruk. Hand i Hand bidrar till detta mål genom att fattiga människor får det ekonomiskt bättre och kan därmed tillgodose sig själva och sina familjers näringsbehov. Dessutom, arbetar Hand in Hand med att stärka småbönders jordbruksproduktivitet genom ökad kunskap och färdigheter bl.a. genom att införa nya hållbara jordbruksmetoder.